Základní škola Mánesova Otrokovice

Tisk velikost písma            

Naše škola leží v průmyslové části Otrokovic, najdete ji v příjemném a klidném prostředí mezi baťovskými domky. Máme blízko ke Společenskému domu i k řece Moravě (viz oranžová šipka). Na mapě také vidíte, že Otrokovice leží mezi městy Zlín, Kroměříž a Uherské Hradiště. Do žádného z těchto měst to nemáme dál než 20 km.

„Pohyb nás spojuje a vzájemně rozvíjí“

Projekt pod názvem „Pohyb nás spojuje a vzájemně rozvíjí“, který bude probíhat na naší škole je zaměřen na  předávání zkušeností, zlepšení sportovních podmínek a zkvalitnění spolupráce mezi partnerskými příhraničními školami, které se zabývají pohybovým rozvojem dětí a mládeže v oblasti volnočasových aktivit.


V rámci projektu byla navázána spolupráce mezi čtyřmi školskými subjekty. Partnery na české straně je naše škola ZŠ Mánesova Otrokovice a 2. ZŠ Napajedla. Na slovenské straně se na projektu budou podílet ZŠ a MŠ Dubnica nad Váhom a ZŠ Borský Mikuláš. Partnerství má již dlouhodobou tradici ve formě spolupráce ZŠ Mánesova a ZŠ a MŠ Dubnica nad Váhom a spolupráce mezi ZŠ Napajedla a ZŠ Borský Mikuláš. Projekt tato vzájemná partnerství více spojuje a vznikne tak celek 4 vzájemně spolupracujících škol.  Prostřednictvím projektu dojde k posílení vzájemné spolupráce a zlepšení komunikační úrovně mezi partnerskými školami.

Mezi pohybové aktivity  ve  kterých budou partnerské školy spolupracovat patří: florbal, atletika, kondiční příprava - běžecké lyžování a regenerační a koordinační cvičení pro děti a mládež. Veškeré pohybové aktivity jsou voleny tak, aby se jednalo o možnosti smysluplného trávení volného času, aby byly finančně nenáročné a přístupné všem lidem bez rozdílu věku, sociální situace, nebo pohlaví.

Děti partnerských škol se budou po tři roky vzájemně setkávat, učit se novým pohybovým aktivitám a osvojovat si základní pohybové návyky a dovednosti. Své pocity a zkušenosti  si vzájemně vyměňovat prostřednictvím vzniklého webového portálu a podílet se na tvorbě propagačních materiálů, zaměřených na nutnost pravidelného pohybu.

Projekt  bude probíhat v letech 2010 - 2013 s další trvalou udržitelností  na tři roky.
Celkové výdaje na výše uvedený projekt se pohybují okolo 179.533 Euro, tedy cca 4,5 mil. Kč

 

Vlastimil Bukovjan a Ing. Jan Podzimek

Další informace

  • Název: ZŠ Mánesova Otrokovice
  • Adresa: Mánesova 908, 765 02 Otrokovice

Fotogalerie

nahoru