• 1. Atletika

  • Královna sportu
  • Nejvšestranější sport. odvětví
  • Pohybový základ sportů
  • Více...
 • 2. Badminton

  • Kolektivní síťová hra
  • Rychlost a dynamika
  • Rekreační sport
  • Více...
 • 3. Běžecké lyžování

  • Nejnáročnější sport
  • Všestranný rozvoj těla
  • Zimní krajina na lyžích
  • Více...
 • 4. Florbal

  • Nejvíce se rozvíjející hra
  • Nejoblíbenější školní sport
  • Týmová hra podobná hokeji
  • Více...
Naše sporty

Tuesday, 18.June 2019, 16:38

Poslední aktualizace08:22:20 AM GMT

Florbal pro začátečníky

Zobrazeno 21083 krát
Ohodnoťte tento článek
(3 hlasy)

 

Doporučení pro začátečníky

Florbal vyžaduje od hráčů zručnost, rychlost, obratnost, postřeh a zvládnutí hry s hokejkou. Zvládnutí techniky ovládání míče hokejkou je náročné a vyžaduje především kázeň hráčů, jejich sebeovládání a dostatek prostoru.  Zásadní podmínkou je zajištění bezpečnosti hráčů. Pravidla se snaží omezit nebezpečné situace (jako je hákování, sekání, nadzvednutí hokejky, hra vysokou holí, hraní hokejkou mezi nohama, házení hokejkou i velikost nápřahu a došvihu, který nesmí přesáhnout úroveň pasu atd.), ale i tak vyžaduje příprava na utkání mimo jiné velkou péči při nácviku ovládání hole s ohledem na respektování pravidel. Příprava hráčů vyžaduje dále procvičování vedení míče, přihrávání míče hokejkou, střelbu na cíl i chytání. Pro cvičnou hru u menších dětí můžeme použít molitanový míček.

Průpravné hry pro florbal

Potřebné pohybové dovednosti mohou děti rozvíjet pomocí pohybových her. Soubor her pro dětí od 5 do 11 let zaměřené na posouvání a odpalování.

Postrkovaná o závod

Hra zaměřená na vedení míče po určité trase k metě – rozvíjí rychlost a obratonost. Ke hře budeme potřebovat malé míčky, hokejky nebo papírové pálky ze srolovaných novin.

Popis hry: Děti se rozdělí do družstev podle počtu hráčů. První drží v ruce hokejku. Před každým družstvem je na startovní čáře položený míč. Na signál vedoucího se první dítě z družstva snaží dostat míč postrkováním k metě umístěné asi 5 metrů před družstvem. Tam míč zvedne, běží s ním zpět k družstvu, uloží ho na startovní čáru, hokejku předá následujícímu hráči a zařadí se na konec svého družstva. Vítězí družstvo, které se dříve vystřídá v plnění úkolu.

Metodické poznámky: Vedoucí hru sleduje, dbá na bezpečnost dětí. Hra je vhodná pro děti, které ovládají pohyb s vedením míče. Variantou hry může být vedení míče prostorem s různými překážkami (kužely, lavičky, bedny, obruče aj.), různým způsobem běhu (cval stranou, pozadu aj.) i s různými úkoly (střelba do vymezeného prostoru, střelba na branku, nahrávka o spoluhráče aj.).

Pěšinka domů

Hra zaměřená na postrkování a rychlost. Pomůcko v této hře budou papírové koule nebo míčky, noviny srolované do ruličky nebo hokejka.

Popis hry: Hráči se rozdělí do dvou nebo více družstev. Na hrací ploše se vyznačí drahami pěšinky pro jednotlivá družstva (musí mít stejnou délku i tvar) a pro motivaci dětí mohou končit domečkem. Na signál se hráči snaží postrkovat své míče po pěšince od startu až do domečku.

Metodické poznámky:  Pro mladší děti volíme kratší a jednodušší dráhu. Skupiny starších dětí mohou soutěžit, která rychleji dosáhne domečku. Na dráze je vždy pouze jeden hráč, další vyráží teprve po dosažení předešlého hráče do domečku.

Vykopávání brambor

Hra zaměřená na postrkování a rychlost, ke které budeme potřebovat papírové koule a papírové hole ze srolovaných novin.

Popis hry: Hrají dvě skupiny hráčů proti sobě. Cílem hry je získat co nejvíce papírových koulí pro svou skupinu a postrkováním je dopravit na své území. Na hrací ploše jsou na dvou protilehlých stranách vyznačena domácí území (kruh nebo čtverec) a uprostřed hrací plochy je vyznačeno dvěma čarami pole brambor široké tak, aby na sebe hráči nedosáhlí ani holemi (asi 1,5 – 2 metry). Hráči se určí pořadí, ve kterém budou startovat, nebo se postaví za sebou do zástupu. Na znamení vyběhne z každé skupiny jeden hráč z domácího území a snaží se pálkou dosáhnout  na papírovou kouli, kterou postrkuje po zemi domů – do označeného území. Jakmile se vrátí zpět, běží jeho spoluhráč. Hraje se tak dlouho, dokud jsou na poli brambory. Po vykopání poslední brambory si mohou družstva porovnat jejich počty.

Metodické poznámky: Hra se hraje záměrně s papírovými pomůckami, aby se hráči vzájemně nezranili, protože dětem jde o rychlost a v zápalu hry nestačí sledovat okolí. Proto také vybíhají hráči jednotlivě. Hra musí být přehledná a bezpečná.

Hra dvojic

Hra je zaměřena na házení, chytání, odpalování, koulení, odbíjení a souhru ve dvojici. Ke hře budeme potřebovat míče a další pomůcky podle činnosti.

Popis hry: Hráči vytvoří dvojice a snaží se o co nejvíce přihrávek určeným způsobem. Přihrávky si mohou děti počítat, nebo je počítá vedoucí hry. Hra končí špatnou přihrávkou. Vzdálenost si mohou zvolit hráči podle uvážení, nebo ji zvolí vedoucí hry.

Metodická poznámka: U nejmenších dětí  volíme jednodušší činnosti a postupně hru ztěžujeme. Dvojice se mohou měnit a děti tak mohou vyzkoušet spolupráci při velmi jednoduché hře.

Na pásma

Hra zaměřená odpal, na odhad síly a techniku s hokejkou. Pomůcky – různé pálky, hokejky s míčky.

Popis hry: Na hrací ploše vyznačíme místo pro hráče a několik pásem – potok, rybník, řeku, moře, oceán. Jednotlivá pásma jsou široká podle možností hráčů. Hráči s postupně trefují do jednotlivých pásem způsobem, který určí vedoucí hry. Cílem hry je správný odhad síly potřebné k umístění míče do území a volba odpovídající techniky.

Metodické poznámky: Na začátku hry je potřeba především u mladších dětí ponechat volnost při volbě pohybu, například při odpalování. Potom jim určíme pravidlo, jakým způsobem bude míček umisťovat do pásem. Pro zkušenější hráče volíme vzdálenější a užší pásma a můžeme počítat body za správné umístění míčku.

Literatura:

B. Borová: Míče, míčky a hry s nimi. Portál, 2001.

 

Naposledy upraveno v Sobota, 05 Únor 2011 15:16
Pro psaní komentářů se prosím přihlašte
loga-eu
Nacházíte se zde: Úvodní strana