• 1. Atletika

  • Královna sportu
  • Nejvšestranější sport. odvětví
  • Pohybový základ sportů
  • Více...
 • 2. Badminton

  • Kolektivní síťová hra
  • Rychlost a dynamika
  • Rekreační sport
  • Více...
 • 3. Běžecké lyžování

  • Nejnáročnější sport
  • Všestranný rozvoj těla
  • Zimní krajina na lyžích
  • Více...
 • 4. Florbal

  • Nejvíce se rozvíjející hra
  • Nejoblíbenější školní sport
  • Týmová hra podobná hokeji
  • Více...
Naše sporty

Sunday, 23.June 2024, 08:53

Poslední aktualizace08:22:20 AM GMT

Organizační zabezpečení projektu

by Administrator
Zobrazeno 9816 krát
Ohodnoťte tento článek
(0 hlasy)
Organizační zabezpečení projektu je rozděleno do dvou rovin:
1. Zajištění vlastních akcí
Pedagogové
- pedagové budou zajišťovat doprovod dětí jak na akce pořádané v domácím  prostředí, tak na akcích pořádaných u partnerů. Doprovod se týká také měření tělesné zdatnosti dětí a mládeže - pedagogové budou zaměstnání na DPP nad rámec jejich běžné činnosti, tj. 8 hod. pracovní doby.

Lektoři
- lektor kempu bude zodpovídat za přípravu, náplň a realizaci jednotlivých sportovních soustředění při domácích akcích (příprava programu, soutěží, shromažďování materiálů, vyhodnocování aktivit, zpracování výsledků apod.) Na jeden den je počítáno s 12-ti hodinovou pracovní dobou lektora včetně přípravy. Pracovní poměr bude řešen formou DPP.

Školská zařízení
- zodpovědnosti za veškerou činnost dětí, zajištění pojištění, zdravotníka, potřebné dokumentace apod., organizace sportovních kempů, jejich příprava a hodnocení, objednávky ubytování, dopravy apod.

Rozhodčí
- DDP pro rozhodčí, kteří budou rozhodovat utkání v rámci pohybových aktivit projektu.

2. Zajištění podání projektové žádosti a implementace projektu ve vztahu k řídícímu orgánu
Pro implementaci projektu byl vytvořen společný personál (projektový tým), který se skládá z těchto osob, jimž jsou přiděleny náležité funkce:
Bc. Jan Podzimek - hlavní projektový manažer:
Kompetence:
- vedení projektového týmu
- zpracování žádosti o dotaci včetně kompletace povinných i nepovinných příloh projektu
- zpracování zápisů z jednání + dokumentace přípravy projektu, tvorba seznamu povinných příloh pro jednotlivé žadatele
- plánování a vedení projektu ve všech jeho fázích (kontrola souladu realizační fáze projektu s definovaným účelem a cíli projektu)
- řešení případných nedostatků a komplikací
- dohled nad finančním řízením projektu
- zajištění výběrových řízení pro VP
- dohled nad zajištěním publicity projektu
- spolupráce při průběžných a následných kontrolách
- tvorba monitorovacích zpráv
- komunikace s řídícím orgánem (Program přeshraniční spolupráce)


3. Vzdělané Horňácko - krok k prosperitě a efektivitě;
jedná se o vzdělávací projekt pro začínající podnikatele,
Celkové náklady projektu:  390.000 Kč (14.773 €); Program rozvoje venkova ČR                                                                                                               

Další zkušenosti: zpracování a administrace projektů v rámci programů OP PS ČR-SR, ROP, OPŽP, OPVK či PRV.

Mgr. Vlastimil Bukovjan - manažer projektu pro ZŠ Mánesova: hlavní podíl na tvorbě metodiky Florbalu a Běžeckého lyžování, příprava všech podkladů pro předložení žádosti ze strany VP, koordinace realizace projektu při aktivitě „Aktivita na podporu spolupráce a síťování“, dohled nad průběhem realizace projektu, spolupráce při zajištění publicity projektu, spolupráce při zpracování monitorovacích zpráv po dobu udržitelnosti projektu, zajištění tvorby webového portálu, podíl na tvorbě metodiky.

RNDr. Jana Vargová - manažer projektu pro ZŠ a MŠ Dubnica nad Váhom: hlavní podíl na tvorbě metodiky Atletika, příprava všech podkladů pro předložení žádosti ze strany HCP, koordinace realizace projektu při aktivitě „Aktivita na podporu spolupráce a síťování“, dohled nad průběhem realizace projektu, spolupráci při zajištění publicity projektu, spolupráce při zpracování monitorovacích zpráv po dobu udržitelnosti projektu, zajištění tvorby publikací, podíl na tvorbě metodiky, tisk metodiky.

Mgr. Roman Polák- manažer projektu pro ZŠ Napajedla: hlavní podíl na tvorbě metodiky Regenerační a koordinační cvičení, příprava všech podkladů pro předložení žádosti ze strany PP1, koordinace realizace projektu při aktivitě „Aktivita na podporu spolupráce a síťování“, dohled nad průběhem realizace projektu, spolupráci při zajištění publicity projektu, spolupráce při zpracování monitorovacích zpráv po dobu udržitelnosti projektu, zajištění tvorby publikací, podíl na tvorbě metodiky.   

Mgr. Milada Macková - manažer projektu pro ZŠ Borský Mikuláš: hlavní podíl na tvorbě metodiky Atletiky, příprava všech podkladů pro předložení žádosti ze strany HCP, koordinace realizace projektu při aktivitě „Aktivita na podporu spolupráce a síťování“, dohled nad průběhem realizace projektu, spolupráci při zajištění publicity projektu, spolupráce při zpracování monitorovacích zpráv po dobu udržitelnosti projektu, zajištění tvorby publikací, podíl na tvorbě metodiky, tisk metodiky.                                                                                                                 
Všechny osoby z projektového týmu kromě Halvního manažera projektu jsou zaměstnanci VP, HCP, PP1, PP2.
Naposledy upraveno v Pondělí, 08 Listopad 2010 15:02
Administrator

Administrator

Hlavní administrátor projektu pohybspaja.eu

Web pohybspaja.eu
Pro psaní komentářů se prosím přihlašte
loga-eu
Nacházíte se zde: Organizace