• 1. Atletika

  • Královna sportu
  • Nejvšestranější sport. odvětví
  • Pohybový základ sportů
  • Více...
 • 2. Badminton

  • Kolektivní síťová hra
  • Rychlost a dynamika
  • Rekreační sport
  • Více...
 • 3. Běžecké lyžování

  • Nejnáročnější sport
  • Všestranný rozvoj těla
  • Zimní krajina na lyžích
  • Více...
 • 4. Florbal

  • Nejvíce se rozvíjející hra
  • Nejoblíbenější školní sport
  • Týmová hra podobná hokeji
  • Více...
Naše sporty

Sunday, 14.July 2024, 03:36

Poslední aktualizace08:22:20 AM GMT

2. Základní škola Napajedla

Byla založena v roce 1986 jako pavilonová škola, kde jeden pavilon slouží žákům 1.stupně (1.-5. ročník), druhý žákům školní družiny a třetí žákům 2. stupně (6.-9.ročník).

K výuce slouží 25 kmenových učeben, 14 odborných pracoven vybavených moderní vyučovací technikou (notebooky, dataprojektory, interaktivní tabule atd.), čtyři oddělení školní družiny, knihovna s čítárnou, venkovní sportovní areál s umělým travnatým povrchem, tartanovou atletickou drahou, víceúčelovým hříštěm na házenou a zrekonstruovanou halou. K výuce pracovních činností slouží školní zahrada, školní dílny, prostorná kuchyňka. V budově školy je školní jídelna i školní bufet. Přístup ke škole i všechny prostory ve škole jsou bezbariérové.

Žáci se vzdělávají dle našeho vlastního školního vzdělávacího programu – Škola základ života. Který je orientován nejen na kvalitu vzdělávání, ale také na to, aby se žáci ve škole cítili dobře a bezpečně. Školní vzdělávací program plně reaguje na požadavky, které by měl absolvent základní školy v dnešní i budoucí době mít. Velký prostor je věnován výuce cizích jazyků, výpočetní technice i informatice. Dbáme na tělesný rozvoj žáků, a to nejen v povinném předmětu tělesná výchova, ale rovněž ve volitelné sportovní výchově, nepovinném předmětu pohybová a sportovní výchova i sportovních kroužcích. V dostatečné míře jsou zařazeny i předměty, ze kterých žáci konají přijímací zkoušky na střední školy. Nadaní žáci mohou svůj talent rozvíjet a uplatnit při různých soutěžích a olympiádách. Pro žáky méně nadané či hendikepované jsou zřizovány doučovací kroužky a kroužky odpovídající druhu jejich postižení.

Pozornost je zaměřena i na ekologickou výchovu, prevenci sociálně patologických jevů a výchovné poradenství. Žáci 1. stupně jezdí pravidelně na školu v přírodě, absolvují plavecký výcvik, žáci 2. stupně adaptační kurz a lyžařský výcvikový kurz. Výuka je doplňována exkurzemi, výlety a dalšími výchovně vzdělávacími aktivitami. Pro žáky 1. stupně slouží školní družina, která zajišťuje zájmové vzdělávání jak v ranních, tak v odpoledních hodinách. Bohatá je i mimoškolní činnost pro žáky (například kroužky, ples školy, školní akademie aj.).

Další informace

loga-eu
Nacházíte se zde: Partneři 2. ZŠ Napajedla