• 1. Atletika

  • Královna sportu
  • Nejvšestranější sport. odvětví
  • Pohybový základ sportů
  • Více...
 • 2. Badminton

  • Kolektivní síťová hra
  • Rychlost a dynamika
  • Rekreační sport
  • Více...
 • 3. Běžecké lyžování

  • Nejnáročnější sport
  • Všestranný rozvoj těla
  • Zimní krajina na lyžích
  • Více...
 • 4. Florbal

  • Nejvíce se rozvíjející hra
  • Nejoblíbenější školní sport
  • Týmová hra podobná hokeji
  • Více...
Naše sporty

Sunday, 25.February 2024, 22:54

Poslední aktualizace08:22:20 AM GMT

Základní škola Mánesova Otrokovice

Naše škola leží v průmyslové části Otrokovic, najdete ji v příjemném a klidném prostředí mezi baťovskými domky. Máme blízko ke Společenskému domu i k řece Moravě (viz oranžová šipka). Na mapě také vidíte, že Otrokovice leží mezi městy Zlín, Kroměříž a Uherské Hradiště. Do žádného z těchto měst to nemáme dál než 20 km.

„Pohyb nás spojuje a vzájemně rozvíjí“

Projekt pod názvem „Pohyb nás spojuje a vzájemně rozvíjí“, který bude probíhat na naší škole je zaměřen na  předávání zkušeností, zlepšení sportovních podmínek a zkvalitnění spolupráce mezi partnerskými příhraničními školami, které se zabývají pohybovým rozvojem dětí a mládeže v oblasti volnočasových aktivit.


V rámci projektu byla navázána spolupráce mezi čtyřmi školskými subjekty. Partnery na české straně je naše škola ZŠ Mánesova Otrokovice a 2. ZŠ Napajedla. Na slovenské straně se na projektu budou podílet ZŠ a MŠ Dubnica nad Váhom a ZŠ Borský Mikuláš. Partnerství má již dlouhodobou tradici ve formě spolupráce ZŠ Mánesova a ZŠ a MŠ Dubnica nad Váhom a spolupráce mezi ZŠ Napajedla a ZŠ Borský Mikuláš. Projekt tato vzájemná partnerství více spojuje a vznikne tak celek 4 vzájemně spolupracujících škol.  Prostřednictvím projektu dojde k posílení vzájemné spolupráce a zlepšení komunikační úrovně mezi partnerskými školami.

Mezi pohybové aktivity  ve  kterých budou partnerské školy spolupracovat patří: florbal, atletika, kondiční příprava - běžecké lyžování a regenerační a koordinační cvičení pro děti a mládež. Veškeré pohybové aktivity jsou voleny tak, aby se jednalo o možnosti smysluplného trávení volného času, aby byly finančně nenáročné a přístupné všem lidem bez rozdílu věku, sociální situace, nebo pohlaví.

Děti partnerských škol se budou po tři roky vzájemně setkávat, učit se novým pohybovým aktivitám a osvojovat si základní pohybové návyky a dovednosti. Své pocity a zkušenosti  si vzájemně vyměňovat prostřednictvím vzniklého webového portálu a podílet se na tvorbě propagačních materiálů, zaměřených na nutnost pravidelného pohybu.

Projekt  bude probíhat v letech 2010 - 2013 s další trvalou udržitelností  na tři roky.
Celkové výdaje na výše uvedený projekt se pohybují okolo 179.533 Euro, tedy cca 4,5 mil. Kč

 

Vlastimil Bukovjan a Ing. Jan Podzimek

Další informace

 • Název: ZŠ Mánesova Otrokovice
 • Adresa: Mánesova 908, 765 02 Otrokovice
loga-eu
Nacházíte se zde: Partneři ZŠ Mánesova Otrokovice