• 1. Atletika

  • Královna sportu
  • Nejvšestranější sport. odvětví
  • Pohybový základ sportů
  • Více...
 • 2. Badminton

  • Kolektivní síťová hra
  • Rychlost a dynamika
  • Rekreační sport
  • Více...
 • 3. Běžecké lyžování

  • Nejnáročnější sport
  • Všestranný rozvoj těla
  • Zimní krajina na lyžích
  • Více...
 • 4. Florbal

  • Nejvíce se rozvíjející hra
  • Nejoblíbenější školní sport
  • Týmová hra podobná hokeji
  • Více...
Naše sporty

Sunday, 14.July 2024, 03:22

Poslední aktualizace08:22:20 AM GMT

Soulad s národními strategiemi

by Administrator
Zobrazeno 10281 krát
Ohodnoťte tento článek
(2 hlasy)
Návaznost na české strategie:

Národní strategie
Národní program rozvoje sportu pro všechny
Cílem Národního programu rozvoje sportu pro všechny v České republice je postupně změnit společenské i materiální podmínky ve prospěch celoživotního aktivního využívání účinných a bezpečných forem sportu nepoškozujících životní prostředí pro co největší počet občanů.
webový odkaz.: http://www.msmt.cz/sport/narodni-program-rozvoje-sportu-pro-vsechny
Krajské strategie
Projekt je v souladu se Strategickým plánem rozvoje školy vypracovaným pro období 2008-2013, který vychází z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského kraje z roku 2008
Podle těchto plánů má mezinárodní spolupráce škol nezastupitelné místo a orientace projektů v rámci mezinárodní spolupráce se má stále více přesouvat od obecněji pojatých vzájemných mobilit ke konkrétním činnostem jako jsou například akce sportovní povahy navazující na výuku spolupracujících škol, včetně zdokonalování jazykových dovedností, rozvoj partnerství a síťování – partnerství, spolupráce a výměna zkušeností mezi školami a školskými zařízeními navzájem.
webový odkaz.: http://www.kr-zlinsky.cz/docDetail.aspx?docid=66646&doctype=ART&nid=2811&cpi=.
Místní strategie - ZŠ Mánesova
Projekt naplňuje cíle Školního vzdělávacího programu Základní školy Mánesova Otrokovice, který podporuje mezinárodní spolupráci škol, budování vzájemných partnerských vztahů. V neposlední řadě je cílem ŠVP ZŠ Mánesova rozvoj správně sebevědomé a zdravé osobnosti žáka díky osvojování pohybových dovedností, alternativních sportů a na zdravý životní styl zaměřených pobytů.
webový odkaz.: http://www.zsotrman.cz/legis/rplan.htm.
Místní strategie - Napajedla
Školský vzdělávací program ZŠ Napajedlá má stejné, nebo velmi podobné cíle jako ŠVP ZŠ Mánesova.
webový odkaz.: http://novaskola.napajedla.net/dokumenty.aspx
Místní strategie - město Otrokovice, město Napajedla
Obě města mají ve svých strategiích zakotvenu spolupráci s přeshraničními partnery. Projekt tedy nejen naplňuje strategie, ale také rozšiřuje činnosti z nich vycházející. Partenerský městy jsou obro obě města právě Dubnica nad Váhom  a Borský Mikuláš.
web: www.otrokovice.cz; www.napajedla.cz

Návaznost na slovenské starategie:
Národní strategie
Národný program rozvoja športu
Cieľom športu pre všetkých je rozvoj tých foriem telesnej výchovy a športu, ktoré svojimi prostriedkami prispievajú k regenerácii telesných a duševných síl človeka, k upevneniu jeho zdravia a k zvyšovaniu jeho telesnej zdatnosti.
http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=599
Krajské a místní strategie
Projekt naplňuje dále cíle Rozvojového plánu NUTS II Západné Slovensko, mezi které patří podpora budování partnerství v oblasti vzdelávání lidských zdrojů v oblasti přeshraniční, transnacionální a interregionální spolupráce – viz. RP NUTS II Západné Slovensko, kapitola 2.4. Cíli v oblasti lidských zdrojů jsou mj. Podpora talentované mládeže a organizace odborných výměnných vzdělávacích pobytů žáků/ učitelů – viz. RP NUTS II Západné Slovensko, kapitola 3.2. Dále projekt naplňuje naplňuje cíle Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja trnavského samosprávneho kraja 2004 – 2013 v oblasti přeshraniční, transnacionální a interregionální spolupráce. Globálním cílem je zde podpora tvorby integrované regionální ekonomiky, sociální koheze, kulturního rozvoje, rozvoje turizmu, dobrých sousedských vztahů příhraničních regionů, harmonizované územní integrace a nadnárodní spolupráce. Priorita č. 1.2 Rozvoj vidieka a cestovného ruchu, opatrenie 1.2.1 Budovanie a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu si pak klade za cíl zvýšení konkurenceschopnosti a rozšíření turistické nabídky regionů a tvorba regionálních a specifických přeshraničních produktů s cílenou nabídkou pro různé sociální a věkové skupiny návštěvníků. Aktivitami pro naplnění tohoto cíle jsou mj. budování vzájemných partnerství jednotlivých subjektů a realizace vydání propagačních materiálů, výměna prezentací, propagačních materiálů apod.
Naposledy upraveno v Pondělí, 08 Listopad 2010 15:03
Administrator

Administrator

Hlavní administrátor projektu pohybspaja.eu

Web pohybspaja.eu
Pro psaní komentářů se prosím přihlašte
loga-eu
Nacházíte se zde: Strategie