• 1. Atletika

  • Královna sportu
  • Nejvšestranější sport. odvětví
  • Pohybový základ sportů
  • Více...
 • 2. Badminton

  • Kolektivní síťová hra
  • Rychlost a dynamika
  • Rekreační sport
  • Více...
 • 3. Běžecké lyžování

  • Nejnáročnější sport
  • Všestranný rozvoj těla
  • Zimní krajina na lyžích
  • Více...
 • 4. Florbal

  • Nejvíce se rozvíjející hra
  • Nejoblíbenější školní sport
  • Týmová hra podobná hokeji
  • Více...
Naše sporty

Sunday, 23.June 2024, 10:02

Poslední aktualizace08:22:20 AM GMT

Přeshraniční spolupráce

by Administrator
Zobrazeno 9798 krát
Ohodnoťte tento článek
(2 hlasy)

Společná příprava projektu

Společná příprava projektu probíhala formou vzájemných častých setkávání partnerů projektu (5 společných setkání před podáním žádosti o dotaci). Obsahem setkávání bylo společné plánování aktivit projektu, jejich upřesňování a specifikace, rozdělení rolí a úkolů mezi jednotlivé partnery. Na těchto jednáních bylo rovněž dohodnuto společné financování projektu, kdy každý z partnerů zrealizuje značný podíl aktivit, jedná se o minimálně 15 % z celkového rozpočtu připadajích na jednoho partnera projektu. Při společné přípravě byl rovněž určen společný projektový tým a jeho členům byly přiděleny kompetence a náplň činnosti v rámci realizace projektu ve všech jeho projektových cyklech.

Projektový tým také předem připravil plán udržitelnosti projektu, jeho financování a formy další spolupráce. Tyto plány byly projednány s projektovými manažery působícími na Programu Přeshraniční spolupráce.

Jako doplňkových komunikačních prostředků při přípravě projektu bylo využito telefoních rozhovorů a e-mailové komunikace.                     

V rámci přípravy projektu byl proveden průzkum na partnerských ZŠ mezi děti a rodiči, jehož výsledky jasně deklarují, že mezi cílovými skupinami je o zvýšení počtu pohybových aktivit zájem. Dle výsledků průzkumu byly také zvoleny odpovídající pohybové aktivit. Díky tomuto průzkumu aktivity projektu odpovídají aktuální poptávce. Průzkum byl proveden formou dotazování, výsledky z jednotlivých škol byly prezentovány partnery na společném jednání.

Zápisy ze společných jednání včetně prezenčních listin, fotodokumentace a dokumentace přípravy projektu tvoří nepovinnou přílohu žádosti o finanční podporu.

 

Společná realizace projektu

Společná realizace je zajištěna tím, že každý z partnerů má na starosti určitou aktivitu projektu s tím, že hlavní projektový manažer společně s koordinátory projektu z každé partnerské školy zajištují provázanost mezi realizací všech aktivit na obou stranách hranice v rámci jednoho společného projektu.
Na základě  přípravy vznikl plán aktivit projektu, který je zaznamenám v nepovinné příloze projektu Schéma pohybových aktivit. Jednotlivé aktivity jsou naplánovány tak, aby docházelo k vývoji na dvou úrovních a jednou ročně jsou tyto poznatky schromážděny na společném pohybovém kempu.
Základním společným komunikačním prostředkem bude nově vzniklý komunikační portál, který bude sloužit jak pro pedagogy a odbornou stránku projektu, tak pro děti, které budou moci přes portál komunikovat a udržovat své vztahy.
Projekt dále logicky spěje k závěrečnému společnému vyhodnocení a společnému soutěžnímu soustředění ve třetím roce realizace. Logickým vyústěním projetku bude vznik metodické příručky k jednotlivým pohybovým aktivitám (florbal, atletika, běžecké lyžování a regenerační a koordinační cvičení).
V rámci plánování byl také stanovem cíl projektu zapojit více dětí formou testování tělesné zdatnosti a zdraví dětí. Výsledky měření budou porovnány mezi ČR a SR, bude tak docíleno porovnání zdatnosti dětí na obou stranách hranice. Tyto výsledky budou poskytnuty jak široké, tak vědecké veřejnosti.
Vedoucí partner - aktivity:                                                                                                                                                                       
- publicita a tvorba webového informačního portálu
- realizace pohybových akcí (florbal, atletika, běžecké lyžování)
- měření tělesné zdatnosti dětí a mládeže
- spolupráce na vytvoření metodiky
- zajištění závěrečného soutěžního soustředění
Hlavní přeshraniční partner - aktivity:                                                                                                                                                      
- publicita a tvorba brožurek a tiskt metodik
- realizace pohybových akcí (florbal, atletika, běžecké lyžování)
- měření tělesné zdatnosti dětí a mládeže
- spolupráce na vytvoření metodiky
- zajištění závěrečné metodické konference
Partner projektu 1 – aktivity:
- publicita a tvorba brožurek                                                                                                                                                                        
- realizace pohybových akcí (florbal, atletika, regenerační a koordinační cvičení)
- měření tělesné zdatnosti dětí a mládeže
- spolupráce na vytvoření metodiky
- zajištění závěrečné metodické konference
Partner projektu 2 – aktivity:
- publicita a tvorba brožurek, tisk metodik
- realizace pohybových akcí (florbal, atletika, regenerační a koordinační cvičení)
- měření tělesné zdatnosti dětí a mládeže
- spolupráce na vytvoření metodiky
- zajištění závěrečné metodické konference
Veškeré aktivity realizované partnery tvoří jedinčný a společný celek a to projekt s názvem: Pohyb nás spojuje a vzájemně rozvíjí.

 

Společný personál projektu

V rámci projektu je řešen společný personál, který byl vytvořen za účelem užší spolupráce a provázanosti partnerů do projektu zapojených. Byly také stanoveny funkce a kompetence členů společného personálu.                                                                           
Personál projektu tvoří tyto osoby:                                                                                                                                                                      
Bc. Jan Podzimek - hlavní projektový manažer:
Osoba zaměstnaná v rámci projektu na DPP.
Kompetence:
- vedení projektového týmu
-  zpracování zápisů z jednání + dokumentace přípravy projektu, tvorba seznamu povinných příloh pro jednotlivé žadatele
- plánování a vedení projektu ve všech jeho fázích (kontrola souladu realizační fáze projektu s definovaným účelem a cíli projektu)
- řešení případných nedostatků a komplikací
- dohled nad finančním řízením projektu
- zajištění výběrových řízení pro VP
- dohled nad zajištěním publicity projektu
- spolupráce při průběžných a následných kontrolách
- tvorba monitorovacích zpráv
- komunikace s řídícím orgánem (Program přeshraniční spolupráce)
RNDr. Jana Vargová - manažer projektu pro ZŠ a MŠ Dubnica nad Váhom: hlavní podíl na tvorbě metodiky Atletika, příprava všech podkladů pro předložení žádosti ze strany HCP, koordinace realizace projektu při aktivitě „Aktivita na podporu spolupráce a síťování“, dohled nad průběhem realizace projektu, spolupráce při zajištění publicity projektu, spolupráce při zpracování monitorovacích zpráv po dobu udržitelnosti projektu, zajištění tvorby publikací, podíl na tvorbě metodiky, tisk metodiky.
Mgr. Vlastimil Bukovjan - manažer projektu pro ZŠ Mánesova: hlavní podíl na tvorbě metodiky Florbalu a Běžeckého lyžování, příprava všech podkladů pro předložení žádosti ze strany VP, koordinace realizace projektu při aktivitě „Aktivita na podporu spolupráce a síťování“, dohled nad průběhem realizace projektu, spolupráce při zajištění publicity projektu, spolupráce při zpracování monitorovacích zpráv po dobu udržitelnosti projektu, zajištění tvorby webového portálu, podíl na tvorbě metodiky.
Mgr. - manažer projektu pro ZŠ Napajedla: hlavní podíl na tvorbě metodiky Regenerační a koordinační cvičení, příprava všech podkladů pro předložení žádosti ze strany PP1, koordinace realizace projektu při aktivitě „Aktivita na podporu spolupráce a síťování“, dohled nad průběhem realizace projektu, spolupráce při zajištění publicity projektu, spolupráce při zpracování monitorovacích zpráv po dobu udržitelnosti projektu, zajištění tvorby publikací, podíl na tvorbě metodiky.
Mgr. Milada Macková - manažer projektu pro ZŠ Borský Mikuláš: hlavní podíl na tvorbě metodiky Atletiky, příprava všech podkladů pro předložení žádosti ze strany HCP, koordinace realizace projektu při aktivitě „Aktivita na podporu spolupráce a síťování“, dohled nad průběhem realizace projektu, spolupráci při zajištění publicity projektu, spolupráce při zpracování monitorovacích zpráv po dobu udržitelnosti projektu, zajištění tvorby publikací, podíl na tvorbě metodiky, tisk metodiky.
Společný personál tvoří také pedagogové, kteří se na společných akcích účastní.

Naposledy upraveno v Pondělí, 08 Listopad 2010 14:59
Administrator

Administrator

Hlavní administrátor projektu pohybspaja.eu

Web pohybspaja.eu
Pro psaní komentářů se prosím přihlašte
loga-eu
Nacházíte se zde: Přeshraniční spolupráce