• 1. Atletika

  • Královna sportu
  • Nejvšestranější sport. odvětví
  • Pohybový základ sportů
  • Více...
 • 2. Badminton

  • Kolektivní síťová hra
  • Rychlost a dynamika
  • Rekreační sport
  • Více...
 • 3. Běžecké lyžování

  • Nejnáročnější sport
  • Všestranný rozvoj těla
  • Zimní krajina na lyžích
  • Více...
 • 4. Florbal

  • Nejvíce se rozvíjející hra
  • Nejoblíbenější školní sport
  • Týmová hra podobná hokeji
  • Více...
Naše sporty

Sunday, 19.May 2024, 07:54

Poslední aktualizace08:22:20 AM GMT

Základná škola s materskou školou, Dubnica nad Váhom

Z HISTÓRIE ŠKOLY

Škola pre deti sídliska Centrum I v Dubnici nad Váhom začala slúžiť v školskom roku 1979/1980. V rozostavaných priestoroch žiaci mali k dispozícii len učebne. Postupne sa dobudovávali telocvične, jedáleň, šatne a o pár rokov dostal parkovú podobu aj exteriér budovy. Dvojzmenná  vyučovacia prevádzka trvala najdlhšie v regióne, čo svedčí o veľkom počte žiakov od  výstavby školy. Na poste riaditeľov sa vystriedalo doposiaľ 5 pedagógov: Mgr. V. Hletko, Mgr. M. Bátovská, Mgr. M. Ondráš, Mgr. F. Brunovský a RNDr. J. Vargová. Pedagogický zbor bol v počiatkoch stabilnejší, ale časom starší odchádzajú zaslúžene oddychovať a nahrádza ich mladá garnitúra. Počet  vyučujúcich a vychovávateľov sa pohybuje okolo 70.  V školských laviciach sa za 30 rokov  vystriedali stovky žiakov, z ktorých sa väčšine darí v osobnom živote uplatniť nadobudnuté vedomosti a zručnosti. Patria k nim zo známych osobností  moderátor TA3 Alfonz Šuran, športovci -  hokejisti bratia Pavlikovskí, bežkyňa na lyžiach Natália Prokopová, letecký modelár Tomáš Jankech  a mnohí iní. Teší nás i množstvo vedeckých pracovníkov, vysokoškolských  učiteľov, odborníkov a talentovaných absolventov, ktorí majú korene v našej základnej škole. Tá sa špecializuje na výučbu jazykov i prírodovedných predmetov a matematiky. Dnes do lavíc sadajú už deti našich "detí", a ich záujem o umiestnenie svojho potomka do rúk, ktoré rodičom prirástli k srdcu,  je pre pedagógov veľmi príjemný i zaväzujúci pocit.

SÚČASNOSŤ

V školskom roku 2010/2011 má naša škola 683 žiakov. Musíme priznať, že sa nám nedarí uspokojiť  záujem všetkých rodičov o štúdium detí v našej škole z prevádzkových dôvodov. Veď je problémom vzdelávať 30 žiakov v stiesnených priestoroch a ďalšie triedy nemáme kam umiestniť. Vyučujeme podľa Nového školského zákona rozpracovaného do Školského vzdelávacieho programu v 1. až 3. ročníku primárneho vzdelávania a v 5. až 7. ročníku nižšieho sekundárneho vzdelávania. Od 1. ročníka vyučujeme cudzie jazyky vo všetkých triedach, 1 triedu na 2. stupni máme zameranú na rozšírené vyučovanie matematiky a prírodovedných predmetov. Žiaci sa oboznamujú a zdokonaľujú v používaní počítačov  na technickej a informatickej výchove v 3 učebniach výpočtovej techniky . Radi pracujú aj v jazykovom laboratóriu. Vyučujúci využívajú nielen nové metódy a formy práce s deťmi, ale vyučovanie spestrujú a zefektívňujú najnovšími vyučovacími pomôckami v interaktívnej triede a v jazykovom laboratóriu s interaktívnymi tabuľami, dataprojektormi, DVD prehrávačmi, vizualizérmi, televíznymi prijímačmi a pod. Učitelia rodičov informujú o vyučovacích výsledkoch detí často skôr, ako dieťa príde domov prostredníctvom internetovej žiackej knižky. Funkčný a účelný je  vonkajší športový areál s 3 ihriskami a ľahkoatletickou dráhou. Vynikajúce sú i  4 telocvične zariadené pre kolektívne športy, gymnastiku, posilňovanie a stolný tenis. Po vyučovaní mladší žiaci môžu tráviť čas v školskom klube v 7 oddeleniach.

Pod vedením riaditeľky RNDr. Jany Vargovej a zástupkýň riaditeľa Mgr. Anny Neščákovej , Mgr. Eleny Capákovej Šlosiarovej a Marty Petrovičovej pracuje v základnej a materskej škole 86 zamestnancov, ktorí zabezpečujú kvalifikované vyučovanie predmetov stanovených osnovami pre ZŠ a dbajú o hygienu a čistotu priestorov rozľahlej budovy školy a materskej školy. Žiaci i zamestnanci si pochvaľujú výbornú stravu v školskej jedálni, kde pani kuchárky pripravujú kvalitné i výživovo hodnotné obedy pre stravníkov našej školy, materskej školy a ZŠ sv. Dominika Sávia.

K ZŠ patrí i materská škola. Záujem rodičov umiestniť dieťa do MŠ je obrovský, žiaľ kapacita priestorov nepostačuje.

Máme radosť z liahne našich budúcich prváčikov, ktorí radi navštevujú spoločné akcie so staršími kamarátmi zo základnej školy. A tých nie je málo.

Další informace

Fotogalerie

loga-eu
Nacházíte se zde: Partneři ZŠ Dubnica nad Váhom