• 1. Atletika

  • Královna sportu
  • Nejvšestranější sport. odvětví
  • Pohybový základ sportů
  • Více...
 • 2. Badminton

  • Kolektivní síťová hra
  • Rychlost a dynamika
  • Rekreační sport
  • Více...
 • 3. Běžecké lyžování

  • Nejnáročnější sport
  • Všestranný rozvoj těla
  • Zimní krajina na lyžích
  • Více...
 • 4. Florbal

  • Nejvíce se rozvíjející hra
  • Nejoblíbenější školní sport
  • Týmová hra podobná hokeji
  • Více...
Naše sporty

Thursday, 25.April 2024, 10:03

Poslední aktualizace08:22:20 AM GMT

Chceš být fit

tak zněl slogan konce minulého století a platí dvojnásob v naší době. Jinými slovy, opusť pohodlnost a vysedávání u televize či počítače, a začni konečně se svou kondicí něco dělat.

 

A kde se dozvím vstupní informace, jak na tom jsem, jestli je má kondice dobrá nebo špatná? Právě tímto testem. Test je sice několik desítek let starý, ale pořád funkční. Umožňuje získat základní informaci o tvé tělesné zdatnosti.

Jednoduché bodovací tabulky ti dávají možnost posoudit tvou úroveň dosažených výkonů a zároveň jejich porovnání s výkony ostatních, a to i bez ohledu na odlišný věk či pohlaví. Vzájemná srovnatelnost výkonu ve všech směrech tak vytváří podmínky pro soutěživost „samému se sebou“, ve třídě, mezi kamarády na škole, v oddíle, či doma s taťkou nebo mamkou.

Na rovném terénu (hřišti, písčité cestě apod.) odměříme úsek 10 m. Jeho začátek i konec vyznačíme položením kamene či jiného 20 cm vysokého předmětu. Úkolem je proběhnout trať stanoveným způsobem co nejrychleji. K měření času potřebujeme stopky.

Nejvhodnější je skákat do pískového doskočiště, ve kterém srovnáme rovinu písku s rovinou odrazu. Skákat je však možné i na rovné písčité cestě. K měření výkonu potřebujeme centimetrové pásmo.

Skáčeme z mírného stoje rozkročného – špičky nohou se lehce dotýkají vyznačené odrazové čáry. Před odrazem uděláme mírný podřep a zapažíme. Odrazit se musíme současně oběma nohama a švihem paží vpřed napomáháme překonání co největší vzdálenosti. Poskok před odrazovou čarou není dovolen.

Cvičíme na travnatém povrchu či jiné měkké podložce. Spolucvičenec přidržuje cvičícímu nohy za kotníky u země a zároveň nahlas uvádí pořadově každý ukončený cvik.

Cvičební cyklus se skládá ze čtyř poloh – začíná a končí vždy vzpřímeným stojem. Opakujeme jej celkem 20krát v co nejkratším čase. Je nezbytné, aby všechny polohy byly vždy přesně dodrženy: ve vzporu ležmo tvoří trup a nohy přímku. Jednotlivé polohy je třeba předem nacvičit a celý cvičební cyklus zkusit několikrát v pomalém tempu. Rychlost cvičení nesmí být na úkor přesnosti.

loga-eu
Nacházíte se zde: Chceš být fit?