• 1. Atletika

  • Královna sportu
  • Nejvšestranější sport. odvětví
  • Pohybový základ sportů
  • Více...
 • 2. Badminton

  • Kolektivní síťová hra
  • Rychlost a dynamika
  • Rekreační sport
  • Více...
 • 3. Běžecké lyžování

  • Nejnáročnější sport
  • Všestranný rozvoj těla
  • Zimní krajina na lyžích
  • Více...
 • 4. Florbal

  • Nejvíce se rozvíjející hra
  • Nejoblíbenější školní sport
  • Týmová hra podobná hokeji
  • Více...
Naše sporty

Sunday, 14.July 2024, 02:27

Poslední aktualizace08:22:20 AM GMT

Přeshraniční dopad

by Administrator
Zobrazeno 11243 krát
Ohodnoťte tento článek
(4 hlasy)

Vytvoření či upevněníudržitelných společných přeshraničních struktur a vztahů

Projekt si klade za obecný cíl upevnit stávající partneství a rozšířit ho o další aktivit, které jsou popsány výše. Realizací projektu dojde k vytvoření vhodných podmínek pro vznik a udržení vzájemného dlouhodobého partnerství a spolupráce všech čtyř partnerů projektu „Pohyb nás spojuje a vzájemně rozvíjí“. Vznikne např. společný webový informační portál, který bude i po ukončení projektu fungovat jako komunikační a prezentační prostředek, jak pro žáky ZŠ, tak pedagogické pracovníky a projektový tým. Budou vytvořeny podmínky a zázemí pro pokračování spolupráce i nad rámec daného projektu, se společnými pobytovými kempy ve zmenšené míře je počítáno i do dalších let po skončení projektu, čímž bude zajištěna udržitelnost projektu. Rovněž je snaha o další společné aktivity v rámci vzniklého partnerství včetně neformálních setkávání, konferencí a výměny know-how. Projekt má značný vliv na udržování společných přeshraničních struktur a vztahů nejen ze zapojení partnerů do projektu, ale i vytváření multiplikačních efektů např. vytváření přátelteství mezi cílovými skupinami, které povede k jejich další spolupráci např. v profesním životě, což povede k další socio-ekonomické provázanosti přeshraničí.  V rámci realizace projektu dojde k upevnění udržitelných společných přeshraničních struktur v rámci zapojení čtyř samostatných právnických subjektů do společných aktivit.

Přínos projektu k odstranění bariér rozvoje přeshraničních kontaktů

Předložený projekt bude mít zásadní vliv na posílení vzájemné spolupráce a síťování, zlepšení vytváření přeshraničních sítí orientovaných na spolupráci mezi regionálními institucemi, v tomto případě v oblasti školství. Při realizaci projektu bude ve velké míře uplatněn společný přístup k rozvoji lidských zdrojů a vzdělávání. Projektem se rovněž přispěje k překonávání vznikající jazykové bariéry hlavně u mladé generace, což bude mít v budoucnu pozitivní efekt na spolupráci mezi ČR a SR. Tento účel by měl naplnit především společný webový informační portál, vysvětlující brožury, nové metodiky k jednotlivým aktivitám apod.

 

Dopad sktivit a výsledků projektu na česko-slovenské pohraničí

Hlavním dopadem aktivit projektu bude v rámci spolupráce všech partnerů vytvoření dlouhodobého partnerství, zaměřeného na zlepšení inovativních přístupů vzdělávacích organizací, které se zaměří na upevňování pozitivního vztahu dětí a mládeže k pohybu a zdravému životnímu stylu. Dojde k zlepšení podmínek a zázemí pro výuku a pohybovou přípravu, díky partnerství rovněž vzájemná výměna zkušeností a poznatků, a jejich využití v praxi. Tyto poznatky budou v průběhu realizace projektu zaznamenávány a  následně vyhodnoceny a zapracovány do metodik k již zmíněným aktivitám. Dalším dopadem bude zkvalitnění podmínek pro výuku tělesné výchovy dětí a mládeže.  V rámci spolupráce všech zapojených partnerů budou probíhat pobytové kempy v příhraničních regionech, kde bude vytvořeno kvalitní zázemí pro pohybové aktivity.
Cílové skupiny budou mít z projektu tyto užitky:
Děti a mládež - pro tuto cílovou skupinu projektu vzniknou kvalitní podmínky pro jejich seberealizaci formou vhodné pohybové aktivity (florbal, kondiční přípravy - běh na lyžích, atletika, regenerační a koordinační cvičení). V neposlední fázi bude docházet k formálním i neformálním kontaktům, které budou moci děti a mládež uplatnit při svých dalších životních aktivitách.
Pedagogové -  projekt pedagogy obohatí zejména v oblasti získávání know-how a dalších výhod, které souvisí ze spoluprací a síťováním. Obecně dojde k posílení kompetencí pedagogických pracovníků a jejich rozvoji.
Základní školy - realizací projektu dojde k vytvoření vhodných podmínek pro další rozvoj činností zaměřených na rozvoj tělesné výchovy.

 

Přínos ke zlepšení životních podmínek v společném pohraničí a posílení společného hospodářského území

Příhraniční regiony kde bude mít projekt dopad, budou moci nabídnout kvalitní zázemí  a lepší pedagogický proces pro vedení dětí a mládeže k aktivnímu trávení volného času a k pohybovým aktivitám. Obecně dojde k popularizaci pohybových aktivit, které jsou v dnešní společnosti na ústupu. Projekt přispěje k tomu, že se sníží procento obyvatel s nadváhou, adherencí a s tím souvisejícími civilizačními chorobami. Dále budou mít výsledky projektu pozitivní vliv na snížení počtu drogově závislých, kriminality a zvýšení možností seberealizace pro děti a mládež.

Naposledy upraveno v Pondělí, 08 Listopad 2010 14:59
Administrator

Administrator

Hlavní administrátor projektu pohybspaja.eu

Web pohybspaja.eu

Více v této kategorii:

« Přeshraniční spolupráce
Pro psaní komentářů se prosím přihlašte
loga-eu
Nacházíte se zde: Přeshraniční dopad