• 1. Atletika

  • Královna sportu
  • Nejvšestranější sport. odvětví
  • Pohybový základ sportů
  • Více...
 • 2. Badminton

  • Kolektivní síťová hra
  • Rychlost a dynamika
  • Rekreační sport
  • Více...
 • 3. Běžecké lyžování

  • Nejnáročnější sport
  • Všestranný rozvoj těla
  • Zimní krajina na lyžích
  • Více...
 • 4. Florbal

  • Nejvíce se rozvíjející hra
  • Nejoblíbenější školní sport
  • Týmová hra podobná hokeji
  • Více...
Naše sporty

Sunday, 19.May 2024, 06:20

Poslední aktualizace08:22:20 AM GMT

O projektu

O projektu (6)

o-projektu Základní informace o projektu pohybspaja.eu. Naleznete zde podrobný popis projektu a celou řadu dalších informací.

Zobrazeno 11168 krát
Ohodnoťte tento článek
(4 hlasy)

Vytvoření či upevněníudržitelných společných přeshraničních struktur a vztahů

Projekt si klade za obecný cíl upevnit stávající partneství a rozšířit ho o další aktivit, které jsou popsány výše. Realizací projektu dojde k vytvoření vhodných podmínek pro vznik a udržení vzájemného dlouhodobého partnerství a spolupráce všech čtyř partnerů projektu „Pohyb nás spojuje a vzájemně rozvíjí“. Vznikne např. společný webový informační portál, který bude i po ukončení projektu fungovat jako komunikační a prezentační prostředek, jak pro žáky ZŠ, tak pedagogické pracovníky a projektový tým. Budou vytvořeny podmínky a zázemí pro pokračování spolupráce i nad rámec daného projektu, se společnými pobytovými kempy ve zmenšené míře je počítáno i do dalších let po skončení projektu, čímž bude zajištěna udržitelnost projektu. Rovněž je snaha o další společné aktivity v rámci vzniklého partnerství včetně neformálních setkávání, konferencí a výměny know-how. Projekt má značný vliv na udržování společných přeshraničních struktur a vztahů nejen ze zapojení partnerů do projektu, ale i vytváření multiplikačních efektů např. vytváření přátelteství mezi cílovými skupinami, které povede k jejich další spolupráci např. v profesním životě, což povede k další socio-ekonomické provázanosti přeshraničí.  V rámci realizace projektu dojde k upevnění udržitelných společných přeshraničních struktur v rámci zapojení čtyř samostatných právnických subjektů do společných aktivit.

Celý článek...

Zobrazeno 9754 krát
Ohodnoťte tento článek
(2 hlasy)

Společná příprava projektu

Společná příprava projektu probíhala formou vzájemných častých setkávání partnerů projektu (5 společných setkání před podáním žádosti o dotaci). Obsahem setkávání bylo společné plánování aktivit projektu, jejich upřesňování a specifikace, rozdělení rolí a úkolů mezi jednotlivé partnery. Na těchto jednáních bylo rovněž dohodnuto společné financování projektu, kdy každý z partnerů zrealizuje značný podíl aktivit, jedná se o minimálně 15 % z celkového rozpočtu připadajích na jednoho partnera projektu. Při společné přípravě byl rovněž určen společný projektový tým a jeho členům byly přiděleny kompetence a náplň činnosti v rámci realizace projektu ve všech jeho projektových cyklech.

Celý článek...

Zobrazeno 10201 krát
Ohodnoťte tento článek
(2 hlasy)
Návaznost na české strategie:

Národní strategie
Národní program rozvoje sportu pro všechny
Cílem Národního programu rozvoje sportu pro všechny v České republice je postupně změnit společenské i materiální podmínky ve prospěch celoživotního aktivního využívání účinných a bezpečných forem sportu nepoškozujících životní prostředí pro co největší počet občanů.
webový odkaz.: http://www.msmt.cz/sport/narodni-program-rozvoje-sportu-pro-vsechny

Celý článek...

Zobrazeno 8615 krát
Ohodnoťte tento článek
(2 hlasy)
V průběhu realizace projektu budou místa realizace označeny reklamní tabulí o požadovaných rozměrech. Po dokončení fyzické realizace projektu budou na školách v jejich prostorech na dobře viditelném místě umístěny vysvětlující tabule, které budou prezentovat realizaci projektu s finanční spoluúčastí Evropské unie.  Oznámení o průběhu, realizaci projektu a jeho výsledcích bude zveřejněno na specifických internetových stránkách všech subjektů zapojených do projektu.

Celý článek...

loga-eu
Nacházíte se zde: Organizace O projektu