• 1. Atletika

  • Královna sportu
  • Nejvšestranější sport. odvětví
  • Pohybový základ sportů
  • Více...
 • 2. Badminton

  • Kolektivní síťová hra
  • Rychlost a dynamika
  • Rekreační sport
  • Více...
 • 3. Běžecké lyžování

  • Nejnáročnější sport
  • Všestranný rozvoj těla
  • Zimní krajina na lyžích
  • Více...
 • 4. Florbal

  • Nejvíce se rozvíjející hra
  • Nejoblíbenější školní sport
  • Týmová hra podobná hokeji
  • Více...
Naše sporty

Sunday, 14.July 2024, 02:52

Poslední aktualizace08:22:20 AM GMT

PRACOVNÉ STRETNUTIE – TVORBA METODIKY

Zobrazeno 43511 krát
Ohodnoťte tento článek
(0 hlasy)

Program cezhraničnej spolupráce spracovaný v projekte „Pohyb spája a vzájomne rozvíja“ počas troch rokov realizovali dve slovenské a dve české základné školy, Základná škola Mánesova Otrokovice ako vedúci partner, Základná škola s materskou školou CI 32 v Dubnici nad Váhom ako hlavný cezhraničný partner, Základná škola v Napájedlech ako partner 1 a Základná škola v Borskom Mikuláši ako partner 2. Ich žiaci, piataci až siedmaci, sa stretávali na športových kempoch striedavo na Slovensku a v Čechách a učili sa prenikať do tajomstiev ľahkej atletiky, pravidiel florbalu, finesom v bežeckom lyžovaní a venovali sa kondičným a relaxačným cvičeniam. Ich telesnú zdatnosť a kondíciu merali počas kempov i na hodinách telesnej výchovy učitelia telesnej výchovy, ktorí ich spracovávali do tabuliek. Žiaci i rodičia tak mohli sledovať, ako sa mení ich fyzická kondícia v jednotlivých meraných ukazovateľoch.

Po skončení všetkých plánovaných stretnutí na športových kempoch čakala všetkých partnerov záverečná práca. Vypracovanie metodiky pre päť športových aktivít realizovaných na spoločných kempoch; ľahká atletika, florbal, bežecké lyžovanie, kondičné a relaxačné cvičenia a životné prostredie. Úlohu, zorganizovať spoločné pracovné stretnutie, dostal podľa projektu hlavný cezhraničný partner, Základná škola s materskou školou CI 32 Dubnica nad Váhom. Prípravu podkladov pre tvorbu metodiky realizovali všetci partneri už v prvých dvoch mesiacoch v roku 2013. Zodpovednosť za túto úlohu mali lektori projektu v spolupráci s manažérmi projektu.

Po dohode s ostatnými partnermi hlavný cezhraničný partner ZŠ s MŠ CI 32 Dubnica nad Váhom určil miesto pre tvorbu metodiky do Otrokovíc na trojdňové pracovné stretnutie v dňoch 14. až 16. marca 2013. Všetkých účastníkov stretnutia privítal riaditeľ školy v Otrokoviciach Mgr. Vratislav Podzimek. Na úvod uviedol, že doterajšia realizácia projektu bola úspešná a úlohy boli splnené v zmysle uzatvorenej zmluvy. Vyslovil presvedčenie, že projekt bude úspešne dokončený a úlohy pre ďalšie obdobie splnené. Pripomenul, že je potrebné pamätať na udržateľnosť projektu počas ďalších päť rokov. Pre toto obdobie musia všetci partneri zabezpečiť finančné i organizačné krytie aktivít pre udržateľnosť projektu.

Potom už nasledoval program pre účastníkov stretnutia, počas ktorého bola najprv spracovaná analýza stavu realizácie projektu podľa predložených podkladov od jednotlivých partnerov. Na jej základe bol vypracovaný jednotný postup ich spracovania a rozdelenie úloh. Lektori a manažéri sa rozdelili do pracovných skupín a pripravili pracovné návrhy pre tvorbu metodiky jednotlivých športov. V piatok prišiel medzi partnerov na stretnutie i hlavný projektový manažér Ing. Ján Podzimek. Podporil a ocenil doterajší priebeh realizácie projektu, poďakoval zodpovedným manažérom i lektorom za ich prácu a úsilie a vyjadril presvedčenie o jeho zdarnom ukončení. Schválil predložené materiály pre tvorbu metodiky a po obdržaní jej konečnej verzie zabezpečí jej grafické spracovanie a tlač v zmysle projektovej zmluvy a rozpočtu.

Môžeme konštatovať, že ciele pracovného stretnutia boli dosiahnuté a úlohy pre jednotné spracovanie podkladov splnené. Stretnutie bolo oficiálne ukončené spoločným obedom, na ktorom sa partneri dohodli, že sa stretnú v máji, kedy sa uskutoční päťdňové športové stretnutie všetkých škôl, na ktorom sa zúčastní z každej školy 30 žiakov so svojimi učiteľmi.

Mgr. Anton Paulen – projektový manažér ZŠ s MŠ CI 32, Dubnica nad Váhom

 

Naposledy upraveno v Úterý, 16 Červenec 2013 08:21
Pro psaní komentářů se prosím přihlašte
loga-eu
Nacházíte se zde: Úvodní strana