• 1. Atletika

  • Královna sportu
  • Nejvšestranější sport. odvětví
  • Pohybový základ sportů
  • Více...
 • 2. Badminton

  • Kolektivní síťová hra
  • Rychlost a dynamika
  • Rekreační sport
  • Více...
 • 3. Běžecké lyžování

  • Nejnáročnější sport
  • Všestranný rozvoj těla
  • Zimní krajina na lyžích
  • Více...
 • 4. Florbal

  • Nejvíce se rozvíjející hra
  • Nejoblíbenější školní sport
  • Týmová hra podobná hokeji
  • Více...
Naše sporty

Saturday, 16.January 2021, 07:39

Poslední aktualizace08:22:20 AM GMT

Příspěvky partnerů (20)

Accounting Zde naleznete články a informace od jednotlivých partnerů projeku.

Zobrazeno 15282 krát
Ohodnoťte tento článek
(1 Hlas)

V tomto monitorovacom období sme napĺňali ciele projektu cezhraničnej spolupráce na dvoch športových kempoch. Jeden sa konal v septembri v Dubnici nad Váhom a druhý v októbri v Otrokoviciach.

Dubnický športový kemp bol stretnutím všetkých štyroch partnerov zapojených do spoločného projektu „Pohyb spája a vzájomne rozvíja“. Prišli partneri nielen zo ZŠ Mánesova v Otrokoviciach, ale i zo ZŠ Napájedla a ZŠ Borský Mikuláš. Z každej školy pricestovalo 20 žiakov, chlapci i dievčatá, a po dvaja pedagogickí pracovníci. Spolu s realizačným tímom tento kemp absolvovalo 92 účastníkov. Keďže kemp bol trojdňový, ubytovali sme našich priateľov v hoteli „Metal“ v Dubnici nad Váhom, kde boli ubytovávaní i počas predchádzajúcich stretnutí v rámci projektu. Samozrejme, mali zabezpečené i celodenné stravovanie s pitným režimom.

Náplňou kempu bolo absolvovanie športových disciplín v ľahkej atletike, florbalový turnaj, kondičné a relaxačné cvičenia, fit testy i meranie telesnej zdatnosti pomocou testovacích zariadení. Tieto merania budú podkladom pre spracovanie výsledkov jednotlivých žiakov v rámci vytvorenia metodických materiálov v mesiaci marec 2013. Na realizáciu týchto disciplín sme využili nielen náš areál pri škole, ale i mestský športový areál v Dubnici nad Váhom.

Pre publicitu projektu sme deťom rozdali propagačné letáčiky a brožúrky, v telocvični i na športových areáloch bol umiestnený veľký plagát s logom a heslom projektu, bol zhotovený videozáznam i fotografický materiál pri jednotlivých športových disciplínach uverejnený na webových stránkach projektu i školy. Na záver tohto spoločného stretnutia pri jeho vyhodnotení, boli odovzdané medaily a víťazné poháre s logami projektu, diplomy a upomienkové darčeky.

Keďže počasie nám v celku prialo, mohli sme konštatovať, že kemp sa vydaril po všetkých stránkach, čoho dôkazom boli spokojné tváre detí. A o to išlo. Priateľstvá a nové siete v cezhraničnej spolupráci sa utužili a budú pokračovať i v ďalších rokoch.

V mesiaci októbri odišli naši žiaci na trojdňový športový kemp do Otrokovíc, kde ich čakali staronoví priatelia s programom zameraným na obľúbenú loptovú hru, florbal. Keďže naše deti pricestovali prenajatým autobusom, priniesli si svoje športové vybavenie, ktoré naša škola mohla zabezpečiť práve z finančných prostriedkov poskytnutých v rámci rozpočtu tohto projektu.

Pedagógovia Mgr. Pavol Vronka a Mgr. Naďa Bulková priviedli dvadsať našich 12-13-ročných žiakov, chlapcov i dievčatá, do Otrokovíc, kde ich už čakali ich rovesníci, ktorí ich srdečne privítali. Pomohli im ubytovať sa a popoludní už mali pripravený športový program. Pod odborným vedením pedagógov a hráčov florbalu z miestneho oddielu absolvovali teoretickú i praktickú prípravu v oblasti tohto športu. V Českej republike má dlhšiu tradíciu ako na Slovensku a konkrétne mesto Otrokovice bolo zakladateľom masového rozšírenia tohto športu v Čechách.

Večerné stretnutie s hráčmi florbalového oddielu „Panters“ prinieslo deťom nielen zážitok, ale i veľa odborných rád a skúseností. Videli ich predzápasovú prípravu a spoznali, že florbal nie je len o tom, ako dopraviť loptičku do siete súpera, ale i o kondícii a tvrdej práci na fyzikej príprave. Pretože i nasledovný deň absolvovali tréning pod vedením týchto odborníkov, mohli sa začať zápasy medzi družstvami, ktoré boli zmiešané a nebol rozdiel, či bol hráč z českej alebo slovenskej školy. Všetci boli spoluhráči a kamaráti. Zápasy pokračovali i vo večerných hodinách a nadšenie pre tento šport neutíchalo. V posledný deň si mohli vybraní žiaci zahrať proti hráčom „Panters“. Že mali zážitok, to dokazovali ich spokojné slová a široké úsmevy.

Na záver kempu boli vyhlásení víťazi turnaja, ktorí dostali diplomy. Keďže všetci účastníci prejavili nadšenie pre tento šport, každý dostal medailu s logom projektu a spomienkový darček od organizátora.

Znovu sa potvrdilo, že nie je dôležité, kto vyhral, ale dôležité je, že sme niečo pre svoje zdravie urobili, že sme si zlepšili kondíciu, že sme sa niečo nové naučili, že sme sa v niečom zdokonalili a pritom sme stretli nových ľudí a našli kamarátov bez rozdielu, či je to Čech alebo Slovák. Hlavne, že sme si rozumeli.

Manažér projektu – Mgr. Anton Paulen

 

Celý článek...

Zobrazeno 28638 krát
Ohodnoťte tento článek
(0 hlasy)

 

Poslední malý florbalový kemp v rámci přeshraničního projektu Pohyb nás spojuje je za námi. Tentokrát se jeho účastníky stali páťáci a šesťáci. Panu učiteli Bukovjanovi, který program na čtvrtek 18. 10. až sobotu 20. 10. pečlivě připravil, pomáhali žáci 7.A a 8.A, sami výborní atleti nebo florbalisti.

Pro dubnické i naše žáky je florbal velmi oblíbeným sportem. Ve čtvrtek večer měli všichni jedinečnou příležitost vidět předzápasovou přípravu mužského otrokovického extraligového týmu Panters. Žáci viděli, jak je důležitá fyzická příprava, že trénink nerovná se čisté hraní hry, ale náročná koordinační a technická cvičení. Takže když jsme se o trénování techniky pokusili v rámci kempu, nikdo nefrfňal, protože Panteři jsou silný vzor. Každý se jim chtěl vyrovnat. Děkujem trenérovi Panterů, panu Prudkému, i hráčům Matěji Koňaříkovi a Karlu Ťopkovi, kteří se nám formou besedy věnují už tradičně a my se na ně vždycky těšíme.

Sehráli jsme také několik vzájemných utkání všech družstev, v sobotu si výběr žáků zahrál proti Panterům - elévům. Kromě florbalu jsme se věnovali i tradičnímu měření fyzické výkonnosti žáků - kam patří např. modifikovaný klik, člunkový běh, skok z místa či sedy-lehy.

V sobotu jsme se na pár měsíců rozloučili. Sejdeme se v květnu na velkém pětidenním kempu, kterého se zúčastní 120 žáků, po 30 dětech z každé partnerské školy (Máneska, Napajedla, Dubnica, Borský Mikuláš). Už teď začíná pan učitel Bukovjan s týmem svých nejbližších spolupracovníků vymýšlet atraktivní program tak, aby si ho všichni užili - tak jako každé z dosavadních mezinárodně-sportovních setkání.                      Marcela Javoříková

 

Celý článek...

Zobrazeno 24526 krát
Ohodnoťte tento článek
(0 hlasy)

 

V dňoch 13.9. – 15.9.2012 sa žiaci ZŠ Borský Mikuláš zúčastnili už druhého spoločného stretnutia všetkých partnerov v rámci projektu „Pohyb nás spája a vzájomne rozvíja“, tentoraz v Dubnici nad Váhom.

Na tomto pobytovom kempe sa stretlo 80 detí z  Napajedel, Otrokovíc, Borského Mikuláša a Dubnice nad Váhom. Stretnutie bolo zamerané na atletiku, žiaci boli testovaní v jednotlivých atletických disciplínach a taktiež prebehol aj turnaj vo florbale.

Po príchode do Dubnice, kde nás privítal zástupca riaditeľky školy, sme mali poobedňajší blok atletických disciplín. Po večeri si deti zahrali florbal.

Aj druhý pobytový deň sa plnili športové aktivity. V dopoludňajších hodinách boli žiaci na miestnom štadióne, kde prebiehali ďalšie atletické disciplíny, ktoré pokračovali poobede na športovom ihrisku pri škole. Po večeri sa všetky deti stretli na diskotéke. Spoločne sa bavili a rozvíjali medzi sebou priateľstvá.

V posledný športový deň prebehli súťaže v jednotlivých atletických disciplínach.

Tento kemp bol ukončený vyhodnotením našich aktivít. Účastníci boli odmenení účastníckymi medailami a drobnými cenami.

Na záver sme sa rozlúčili a deti sa už začali tešiť na ďalšie spoločné stretnutie, ktoré sa uskutoční v dňoch 18. – 20.10.2012 v Napajedlách. Hlavnou náplňou stretnutia bude atletika. Už teraz sa tešíme.

 

Celý článek...

Zobrazeno 24462 krát
Ohodnoťte tento článek
(1 Hlas)

Realizácia projektu štyroch priateľov z Česka a Slovenska pokračovala v septembrových dňoch v priestoroch Základnej školy s materskou školou Centrum I 32 v Dubnici nad Váhom. Ako hlavný cezhraničný partner zorganizoval v dňoch 13. až 15. septembra 2012 "Veľkú akciu", ktorej sa okrem žiakov školy organizátora zúčastnili i žiaci partnerských škôl, a to zo ZŠ Mánesova z Otrokovíc, ZŠ Napajedla a ZŠ Borský Mikuláš. Z každej partnerskej školy prišlo 20 žiakov a 2 učitelia ako pedagogický dozor.

Cieľom tohto stretnutia bolo utužovanie priateľských vzťahov s deťmi partnerských škôl prostredníctvom športu a športových aktivít. Šesťdesiat detí bolo rozdelených do desiatich družstiev, ktoré sa odlišovali farebným označením a štartovným číslom. Svoje sily si zmerali v atletike a florbale, otestovali si svoju "kondičku" a absolvovali koordinačné a relaxačné cvičenia. Nešlo pritom o supervýkony, ale o víťazstvo nad sebou samým a dokázať si, že šport utužuje nielen telo ale i priateľstvá. Na konci kempu dostal každý účastník medailu s logom projektu i malý upomienkový darček a víťazi jednotlivých disciplín diplom a športový pohár. Pohárom boli ocenené i ďalšie dve miesta v každej súťažnej disciplíne a nakoniec riaditeľka školy, RNDr. Jana Vargová, odovzdala zástupcom každej zo zúčastnených škôl veľký športový pohár.

V sobotu sme sa po obede rozlúčili s našimi priateľmi a sľúbili sme si, že sa o mesiac stretneme v Otrokoviciach a v máji budúceho roka na veľkom 5-dňovom kempe.

Mgr. Anton Paulen - manažér projektu

 

Celý článek...

Strana 2 z 3
loga-eu
Nacházíte se zde: Příspěvky partnerů