• 1. Atletika

  • Královna sportu
  • Nejvšestranější sport. odvětví
  • Pohybový základ sportů
  • Více...
 • 2. Badminton

  • Kolektivní síťová hra
  • Rychlost a dynamika
  • Rekreační sport
  • Více...
 • 3. Běžecké lyžování

  • Nejnáročnější sport
  • Všestranný rozvoj těla
  • Zimní krajina na lyžích
  • Více...
 • 4. Florbal

  • Nejvíce se rozvíjející hra
  • Nejoblíbenější školní sport
  • Týmová hra podobná hokeji
  • Více...
Naše sporty

Friday, 19.April 2019, 16:46

Poslední aktualizace08:22:20 AM GMT

Milada Macková

Milada Macková

Web: E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Projekt cezhraničnej spolupráce ku koncu školského roka 2012/2013 oficiálne skončil. Aktivity vykonávané v rámci tohto projektu nás všetkých veľmi bavili. Preto sme boli radi, že naše stretnutia budú pokračovať v rámci udržateľnosti projektu aj počas nastávajúceho päťročného časového obdobia.

Naši žiaci sa veľmi tešili, že na prvé takéto stretnutie pocestujeme 13.12.2013 vlakom do Napajedel. Bolo to pre nich niečo nové, zaujímavé. Neprekážal im ani skorý ranný odchod z Borského Mikuláša. Naši športoví partneri v Napajedlách nás už čakali. Mali pre nás pripravený nielen celodenný program ale aj pohostenie. Spoločné doobedňajšie aktivity CP1 a CP2  otvoril manažer projektu v Napajedlách – Mgr. J. Polák. Žiaci si spoločne zopakovali techniku skoku do výšky, badbinton a florbal. V poobedňajšom bloku si v týchto disciplínach aj zasúťažili. Všetkým sa nám páčilo.

 

Jediným problémom tohto stretnutia bol nedostatok času. Nikomu sa nám nechcelo ísť domov. Deti si medzi sebou vymieňali kontakty, vypytovali sa, kedy a kde sa znova stretnú. Stretnú sa určite už v budúcom roku. A budú sa takto stretávať ešte dlho. Majú radosť nielen oni, ale aj my dospelí.

Celý článek...

 

V dňoch 13.9. – 15.9.2012 sa žiaci ZŠ Borský Mikuláš zúčastnili už druhého spoločného stretnutia všetkých partnerov v rámci projektu „Pohyb nás spája a vzájomne rozvíja“, tentoraz v Dubnici nad Váhom.

Na tomto pobytovom kempe sa stretlo 80 detí z  Napajedel, Otrokovíc, Borského Mikuláša a Dubnice nad Váhom. Stretnutie bolo zamerané na atletiku, žiaci boli testovaní v jednotlivých atletických disciplínach a taktiež prebehol aj turnaj vo florbale.

Po príchode do Dubnice, kde nás privítal zástupca riaditeľky školy, sme mali poobedňajší blok atletických disciplín. Po večeri si deti zahrali florbal.

Aj druhý pobytový deň sa plnili športové aktivity. V dopoludňajších hodinách boli žiaci na miestnom štadióne, kde prebiehali ďalšie atletické disciplíny, ktoré pokračovali poobede na športovom ihrisku pri škole. Po večeri sa všetky deti stretli na diskotéke. Spoločne sa bavili a rozvíjali medzi sebou priateľstvá.

V posledný športový deň prebehli súťaže v jednotlivých atletických disciplínach.

Tento kemp bol ukončený vyhodnotením našich aktivít. Účastníci boli odmenení účastníckymi medailami a drobnými cenami.

Na záver sme sa rozlúčili a deti sa už začali tešiť na ďalšie spoločné stretnutie, ktoré sa uskutoční v dňoch 18. – 20.10.2012 v Napajedlách. Hlavnou náplňou stretnutia bude atletika. Už teraz sa tešíme.

 

Celý článek...

Druhý kemp – atletika (Borský Mikuláš – Napajedla)

 

Od nášho prvého spoločného stretnutia ubehli necelé dva mesiace a deti a dospelí zo ZŠ Napajedla a ZŠ Borský Mikuláš sa v rámci projektu „Pohyb nás spája a vzájomne rozvíja“ stretli znova. Spomínaný projekt je spolufinancovaný Európskou úniou - konkrétne programom cezhraničnej spolupráce Českej republiky a Slovenskej republiky. Tento krát sa pohybový kemp konal v Borskom Mikuláši v dňoch od 28.04. – 30.04. 2011. Stretnutie bolo zamerané na výučbu daných atletických disciplín. Okrem výučby sme si  spoločne merali telesnú zdatnosť a večer sme sa zabávali pri spoločných hrách.

V prvý pobytový deň prišli naši hostia doobeda a ubytovali sa v Hostinci u Zemanov. O 13 00 h boli prijatí na obecnom úrade starostom obce pánom Vladimírom Bízkom a riaditeľkou školy Mgr. Martou Kotianovou, ktorá druhý pohybový kemp oficiálne otvorila.

Všetky športové bloky boli zamerané na skok do výšky, hod kriketovou loptičkou, beh na 60 m, beh na 600 m (D) a 800 m (CH). Metodiku výučby týchto disciplín vykonávali naši lektori z miestneho športového strediska. Aj takto sa potvrdila spolupráca medzi MŠK v Borskom Mikuláši a ZŠ Borský Mikuláš. V rámci blokov si deti merali telesnú zdatnosť.

Vo večerných hodinách sme sa všetci stretli pri spoločenských hrách a hudbe. V rámci prednášky sme sa oboznámili s jednotlivými atletickými disciplínami. Okrem toho sme sa bližšie zoznámili s menej obvyklým športom – športovou chôdzou, a to slovne i pomocou videozáznamu.

V posledný športový blok (sobota doobeda) si žiaci zasúťažili v oblastiach atletiky, s ktorými boli predtým zoznamovaní. Na záver sme spoločne druhý pohybový kemp ukončili vyhodnotením našich aktivít a vzájomnej spolupráce. Každý účastník dostal účastnícku medailu, tričko s názvom projektu, brožúru a sladkosť. Okrem toho boli vyhodnotení najzdatnejší chlapec a dievča ako aj z Napajedel, tak z Borského Mikuláša. Títo si domov odniesli  víťazný pohár.

Počas týchto spoločne strávených dní sa staré priateľstvá utužili a nové vytvárali. Deti si medzi sebou vymenili kontakty a podpisovali nové tričká. Pri lúčení nám bolo smutno, ale sľúbili sme si, že aspoň niektorí sa stretneme na ďalšom kempe v Otrokoviciach v dňoch 22. 04. – 24.09. 2011. Už teraz sa tešíme na spoločne strávené chvíle a nových priateľov.

 

Celý článek...

Strana 1 z 2
loga-eu
Nacházíte se zde: Milada Macková