• 1. Atletika

  • Královna sportu
  • Nejvšestranější sport. odvětví
  • Pohybový základ sportů
  • Více...
 • 2. Badminton

  • Kolektivní síťová hra
  • Rychlost a dynamika
  • Rekreační sport
  • Více...
 • 3. Běžecké lyžování

  • Nejnáročnější sport
  • Všestranný rozvoj těla
  • Zimní krajina na lyžích
  • Více...
 • 4. Florbal

  • Nejvíce se rozvíjející hra
  • Nejoblíbenější školní sport
  • Týmová hra podobná hokeji
  • Více...
Naše sporty

Saturday, 12.June 2021, 19:19

Poslední aktualizace08:22:20 AM GMT

Jindřich Polák

Jindřich Polák

Web: E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Gymball (fitball, powerball, pushball, gymnastic ball, velký míč, rehaball, physoball, pezziball, bodyball - všechny tyto názvy označují jednu a tutéž věc) je - velký, nafukovací, elastický míč z umělé hmoty, který existuje v mnoha barvách, velikostech a značkách. Dříve, než toto náčniní proniklo do fitcenter a škol, tak se využívalo především k rehabilitaci. Později se míče začaly používat v domácnostech jako sedátko a stalo se i hračkou pro děti.

Video - příklady použití velkého míče

Dělení míčů

Základního provedení - gymball (o cvičení na něm budou i další kapitoly)

Gymball

Míče s nožičkami

Tyto míče mají užsí pole uplatnění. Kulatý povrch je narušen a pro běžné cvičení ta toto narušení překážkou. Hodí se jako hopsátko pro malé děti.

Míče s nožičkammi

Pendel Ball

Míč není kulatý, ale oválný, má tak větší stabilitu při cvičení a při kontaktu s podlahou se neodkutálí. Jednu stranu má hladkou a druhá má masážní výstupky.

Pendel Ball

 

Egg Ball

Tento oválný míč je vhodný zejména pro těhotné ženy i pro starší lidi. Má vysoký stupeň stability a umožňuje cvičení ve dvojici.

Egg Ball

Psycho Roll

Tento míč má dvojitou stabilizační plochu s tvarem fazole. Umožňuje civčení ve dvojicíh. Díky větší stabilitě je upřednostňován ve cvičení s menšími dětmi, pro cvičení těhotných žen (i po porodu) a starších osob.

Psycho Roll

 

Jak velký míč

Velikost míče zásadně ovlivňuje správné provedení cviků. Pro výběr se používá výška postavy, ale ještě přesnější je délka paží. V tabulkách jsou uvedeny obě varianty.

Optimální průměr míče vzhledem k výšce

Délka paže v cm Ø míče v cm
80-110 35
110-135 45
135-160 55
160-180 65
180 a více 75

Optimální průměr míče podle délky paže

Délka paže v cm Ø míče v cm
do 45 35
46 - 55 45
56 - 65 55
66 - 80 65
přes 80 75

Nafouknutí míče

Správné nakfouknutí míče je dalším důležitým krokem na cestě ke kvalitnímu a správnému cvičení. Na podhuštěném míči se sice dobře sedí, ale cviči se na něm moc nedá. Pokud jej chceme použít ke cvičení, tak jej nafoukneme do pevné koule (dodržujeme údaje od výrobce a míč nepřefukujeme, hustíme - žabkou, hustilkou nebo kompresorem).

Do míče se v sedu nesmíme zanořit. Měl by být pevný tak, aby při vzpřímeném sedu byla pánev podsazená (tzn. zatlačená vpřed). Kolena musí být níž než pánev. Úhel mezi trupem a stehny má být více než 90 stupňů (viz. obrázek).

Správné provedené sedu na míči

Výhody využití míče při cvičení

 • Posilujeme a protahujeme hluboké stabilizační svaly hlavy, trupu, zad, břišní svaly a svaly dna pánevního.
 • Cvičení na míči je vhodné pro sportovce s jednostrannou specializací. Vyrovnává jednostrannou námahu (tenis, kanoistika, házená, cyklistika aj.).
 • Na míči se provádí i mnoho účelových gymnastických cvičení.
 • Pestrým výběrem cviků účinně a rychle rozvíjíme pohybové schopnosti, rovnováhu, sílu, pohyblivost i respirační schopnosti.
 • Gymnastikou na míčích zlepšujeme funkci vnitřních orgánů, posilujeme svaly celého těla a upevňujeme správné pohybové návyky.
 • Na velkém míči se uvolníme zásluhou houpání v sedu, protřepáváním paží, vykopáváním dolních končetin, poskoky a dalšími různými pohyby.
 • Cvičení na velkém míči rozvíjíme a udržujeme kloubní pohyblivost.
 • Kulatý míč nás nutí k houpání, poskakování a válení se v různých pozicích. I tímto veselým a hravým cvičením si můžeme odstranit stres, bolesti hlavy a bolesti zad.

Využití míče v domácnosti

 • Střídáme sezení na židli se sezením na míči (viz. samostatný článek o sezení na míči)
 • Chceme po náročném dni relaxovat, přikutálíme si míč k televizi a různě na něm měníme pozice. Třeba se jen válíme. Povalováním si protáhneme a uvolníme jednostranně zatížené svaly a nenásilným pohupováním "promasírujeme" meziobratlové ploténky.
 • Míč se naučíme používat v případech, kdy nás začnou bolet záda.
Použité zdroje:
Helena Jarkovská: 264 cvičení na velkém míči, Grada Publishing, 2011.
Obrázky Google - Gymball

 


 

Celý článek...

 

S badmintonem se dá začít mezi 6-8 rokem. Cesta k vrcholovému výkonu je velmi dlouhá, trvá více než 13 let (badmintonista dosahuje vrcholu ve věku 21-25 let). Hlavním heslem pro trénink dětí (v jakémkoliv sportu) je "DÍTĚ NENÍ MALÝ DOSPĚLÝ". Tento fakt musíme respektovat a přizpůsobit tomu tréninkové podmínky i cíle. Hlavní zásadou tedy je předpoklad přizpůsobení tréninku věku. Věková specifika jsou především:

- tělesné proporce (intenzivní růst),

- funkce orgánů (dozrávání orgánů těla a jejich funkcí),

- různorodá psychika a odlišné chování (změna v psychickém vývoji),

- změny ve výkonnosti (výkonnost v pohybových činnostech se zvyšuje).

Psychomotorický vývoj dítěte není předmětem tohoto článku, proto jen krátce. Více na toto téma najdete například ZDE.

 

Mladší školní věk (6-12 let)

1. Oblast anatomická: plynulý růst orgánů, zvyšuje se odolnost organismu, zdůrazňujeme správné držení těla (vyvíjí se kostra).

2. Oblast psychická: názorové vnímání (předvedení cviku), problém se soustředěním (změna aktivit), rozvoj smyslu pro fair-play.

3. Oblast motorická: tzv. zlaté pohybové období (rozvoj obratnosti, pohyblivost, růst rychlosti), nejsou zásadní rozdíly mezi dívkami a chalpci. Základem je učení je hra.

4. Přístup trenéra: herní principy, pestrá skladba tréninkové jednotky.

V badmintonu učime děti (tzv. základní badmintonový trénink):

- základní technice úderů a práci nohou,

- základy taktiky,

- pravidlům (později soutěže),

- trénink nezaměřujeme jednostranně na badminton, ale věnujeme se i ostatním sportovním aktivitám,

- vytvoření návyku na pravidelný trénink (kladný vztah ke sportu).

V oblasti tělesné přípravy se zaměřujeme:

- na koordinaci,

- reakční rychlost,

- pohyblivost,

- sílu (pouze s vahou vlastního těla),

- aerobní vytrvalost přirozená - hry,

- vyhýbáme se anaerobnímu tréninku!!!

 

Starší školní věk (11-15 let)

1. Oblast anatomická: období puberty (zásadně se mění vnitřní prostředí organismu, hmotnost a výška) - typická je "klackovitost", neohrabanost.

2. Oblast psychická: období vzdoru - náladovost, citový život, kritičnost, orientace na sebe sama. Rozvoj logického a abstraktního myšlení. Děti se dovedou soustředit delší dobu.

3. Oblast motorická: roste výkonnost, zvyšují se rozdíly mezi chlapci a děvčaty. Vhodné období pro rozvoj rychlosti, problémy s obratoností (nutný základ z mladšího věku, který dále rozvíjíme).

4. Přístup trenéra: ternér by měl být taktní a diskrétní, osobní příklad.

V badmintonu učíme děti:

- úderová technika,

- technika pohybu po dvorci - růst taktiky a herní inteligence,

- pravidelné soutěže,

- začátek anaerobního tréninku (rychlostní vytrvalost) a posilovacího tréninku (s mírnou zátěží - expandery, overbaly, gymbaly, lehké činky, medicimbaly, vlastní tělo aj.),

- zvyšuje se specializace na úkor základního tréninku (všestranost nesmí zmizet!!!).

V oblasti tělesné přípravy se zaměřujeme:

- aerobní vytrvalost,

- pohyblivost (důležitá jsou strečinková cvičení),

- další rozvoj síly, rychlosti a obratonsti.

 

Dorostový věk (15-18 let)

1. Oblast anatomická: vyrovnání pubertálních nesrovnalostí, dokončení růstu a vývoje orgánů.

2. Oblast psychická: vysoké abstraktní myšlení a vysoká míra logického uvažování. Ustalují se zájmy a potřeby.

3. Oblast motorická: dochází k rozvoji všech pohybových schopností.

4. Přístup trenéra: větší obtíže u chlapců (odmlouvání, hrubost), vedení k samostatnosti a odpovědnosti za jeho jednání. Velký vliv má kolektiv.

V badmintonu se soustředíme (tzv. specializovaný trénink):

- učení pokročilým úderům (např. klamavé údery, smeče),

- nové taktické dovednosti (např. čtení hry soupeře),

- pravidelný trénink a soutěže (ty se stávají součástí tréninkového programu).

V oblasti tělesné přípravy se zaměřujeme:

- aerobní a anaerobní trénink,

- posilování se závažím.

 

Všechny etapy tréninku dětí a mládeže by měly obsahovat radost a dobrý pocit ze hry a tréninku!

 

Celý článek...

Rozměry hřiště, výška sítě

Hřiště pro badminton

Hřiště pro dvouhru

Hřiště pro dvouhru

Hřiště pro čtyřhru

Hřiště pro čtyřhru

Počítání

Hraje se bez ztrát, na dva vítězné sety do 21 bodů. Za stavu 20:20 se uplatní pravidlo, kdy vítěz musí získat o dva body více než poražený. Za stavu 29:29 vyhrává ten, kdo první dosáhne 30. bodu.

Hráči mění strany po skončení prvního setu, před začátkem třetího setu (pokud se hraje) a ve třetím setu, když jedna ze stran poprvé dosáhne 11 bodů. Mezi 1. a 2. setem stejně jako mezi 2. a 3. setem je přestávka v délce 120 s. V každém setu je přestávka 60 s, když je dosaženo 11 bodů.

Podání

Podávající i přijímací stojí uvnitř příčně protilehlých polí pro podání. Míč musí být udeřen pod úrovní pasu. Strana, která získala podání, servíruje tak dlouho, dokud vítězí ve výměnách.

Strana, která zvítězila v předchozím setu, podává v následujícím setu jako první.

Podání ve dvouhře

Z pravé strany se podává vždy na začátku a při sudém počtu dosažených bodů, z levé strany se podává při lichém počtu dosažených bodů.

Podání ve dvouhře

Podání ve čtyřhře

Z pravé strany se podává vždy na začátku. Při zisku sudém počtu dosažených bodů podává hráč stojící vpravo. Při lichém počtu dosažených bodů podává hráč stojící vlevo.

Stejný hráč podává, dokud podávající strana neudělá chybu, pak podává druhá strana. Každá strana má jen jedno podání.

Podání ve čtyřhře

Hlavní chyby

Podání není správně provedeno (letí mimo vyznačené pole pro podání, míč je udeřen nad pasem).

Míč letí mimo hřiště – aut.

Míč projde sítí nebo pod sítí.

Míč letí do sítě.

Míč se dotkne těla hráče.

Míč je udeřen na straně protihráče.

Hráč se dotkne sítě tělem nebo raketou.

Hráč se dotkne míče dvakrát za sebou.

 

Zdroj informací:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Badminton

M. Novotná, T. Mendrek: Badminton, Grada Publishing a.s., 2007

 

Celý článek...

Strana 5 z 8
loga-eu
Nacházíte se zde: Jindřich Polák