• 1. Atletika

  • Královna sportu
  • Nejvšestranější sport. odvětví
  • Pohybový základ sportů
  • Více...
 • 2. Badminton

  • Kolektivní síťová hra
  • Rychlost a dynamika
  • Rekreační sport
  • Více...
 • 3. Běžecké lyžování

  • Nejnáročnější sport
  • Všestranný rozvoj těla
  • Zimní krajina na lyžích
  • Více...
 • 4. Florbal

  • Nejvíce se rozvíjející hra
  • Nejoblíbenější školní sport
  • Týmová hra podobná hokeji
  • Více...
Naše sporty
 • 1. Atletika

  1. Atletika

  • Královna sportu
  • Nejvšestranější sport. odvětví
  • Pohybový základ sportů
  • Více...
 • 2. Badminton

  2. Badminton

  • Kolektivní síťová hra
  • Rychlost a dynamika
  • Rekreační sport
  • Více...
 • 3. Běžecké lyžování

  3. Běžecké lyžování

  • Nejnáročnější sport
  • Všestranný rozvoj těla
  • Zimní krajina na lyžích
  • Více...
 • 4. Florbal

  4. Florbal

  • Nejvíce se rozvíjející hra
  • Nejoblíbenější školní sport
  • Týmová hra podobná hokeji
  • Více...
Naše sporty

Sunday, 19.May 2024, 08:02

Poslední aktualizace08:22:20 AM GMT

Items filtered by date: Duben 2013
Úterý, 09 Duben 2013 17:42

PRACOVNÉ STRETNUTIE – TVORBA METODIKY

Program cezhraničnej spolupráce spracovaný v projekte „Pohyb spája a vzájomne rozvíja“ počas troch rokov realizovali dve slovenské a dve české základné školy, Základná škola Mánesova Otrokovice ako vedúci partner, Základná škola s materskou školou CI 32 v Dubnici nad Váhom ako hlavný cezhraničný partner, Základná škola v Napájedlech ako partner 1 a Základná škola v Borskom Mikuláši ako partner 2. Ich žiaci, piataci až siedmaci, sa stretávali na športových kempoch striedavo na Slovensku a v Čechách a učili sa prenikať do tajomstiev ľahkej atletiky, pravidiel florbalu, finesom v bežeckom lyžovaní a venovali sa kondičným a relaxačným cvičeniam. Ich telesnú zdatnosť a kondíciu merali počas kempov i na hodinách telesnej výchovy učitelia telesnej výchovy, ktorí ich spracovávali do tabuliek. Žiaci i rodičia tak mohli sledovať, ako sa mení ich fyzická kondícia v jednotlivých meraných ukazovateľoch.

Po skončení všetkých plánovaných stretnutí na športových kempoch čakala všetkých partnerov záverečná práca. Vypracovanie metodiky pre päť športových aktivít realizovaných na spoločných kempoch; ľahká atletika, florbal, bežecké lyžovanie, kondičné a relaxačné cvičenia a životné prostredie. Úlohu, zorganizovať spoločné pracovné stretnutie, dostal podľa projektu hlavný cezhraničný partner, Základná škola s materskou školou CI 32 Dubnica nad Váhom. Prípravu podkladov pre tvorbu metodiky realizovali všetci partneri už v prvých dvoch mesiacoch v roku 2013. Zodpovednosť za túto úlohu mali lektori projektu v spolupráci s manažérmi projektu.

Po dohode s ostatnými partnermi hlavný cezhraničný partner ZŠ s MŠ CI 32 Dubnica nad Váhom určil miesto pre tvorbu metodiky do Otrokovíc na trojdňové pracovné stretnutie v dňoch 14. až 16. marca 2013. Všetkých účastníkov stretnutia privítal riaditeľ školy v Otrokoviciach Mgr. Vratislav Podzimek. Na úvod uviedol, že doterajšia realizácia projektu bola úspešná a úlohy boli splnené v zmysle uzatvorenej zmluvy. Vyslovil presvedčenie, že projekt bude úspešne dokončený a úlohy pre ďalšie obdobie splnené. Pripomenul, že je potrebné pamätať na udržateľnosť projektu počas ďalších päť rokov. Pre toto obdobie musia všetci partneri zabezpečiť finančné i organizačné krytie aktivít pre udržateľnosť projektu.

Potom už nasledoval program pre účastníkov stretnutia, počas ktorého bola najprv spracovaná analýza stavu realizácie projektu podľa predložených podkladov od jednotlivých partnerov. Na jej základe bol vypracovaný jednotný postup ich spracovania a rozdelenie úloh. Lektori a manažéri sa rozdelili do pracovných skupín a pripravili pracovné návrhy pre tvorbu metodiky jednotlivých športov. V piatok prišiel medzi partnerov na stretnutie i hlavný projektový manažér Ing. Ján Podzimek. Podporil a ocenil doterajší priebeh realizácie projektu, poďakoval zodpovedným manažérom i lektorom za ich prácu a úsilie a vyjadril presvedčenie o jeho zdarnom ukončení. Schválil predložené materiály pre tvorbu metodiky a po obdržaní jej konečnej verzie zabezpečí jej grafické spracovanie a tlač v zmysle projektovej zmluvy a rozpočtu.

Môžeme konštatovať, že ciele pracovného stretnutia boli dosiahnuté a úlohy pre jednotné spracovanie podkladov splnené. Stretnutie bolo oficiálne ukončené spoločným obedom, na ktorom sa partneri dohodli, že sa stretnú v máji, kedy sa uskutoční päťdňové športové stretnutie všetkých škôl, na ktorom sa zúčastní z každej školy 30 žiakov so svojimi učiteľmi.

Mgr. Anton Paulen – projektový manažér ZŠ s MŠ CI 32, Dubnica nad Váhom

 

V tomto monitorovacom období sme napĺňali ciele projektu cezhraničnej spolupráce na dvoch športových kempoch. Jeden sa konal v septembri v Dubnici nad Váhom a druhý v októbri v Otrokoviciach.

Dubnický športový kemp bol stretnutím všetkých štyroch partnerov zapojených do spoločného projektu „Pohyb spája a vzájomne rozvíja“. Prišli partneri nielen zo ZŠ Mánesova v Otrokoviciach, ale i zo ZŠ Napájedla a ZŠ Borský Mikuláš. Z každej školy pricestovalo 20 žiakov, chlapci i dievčatá, a po dvaja pedagogickí pracovníci. Spolu s realizačným tímom tento kemp absolvovalo 92 účastníkov. Keďže kemp bol trojdňový, ubytovali sme našich priateľov v hoteli „Metal“ v Dubnici nad Váhom, kde boli ubytovávaní i počas predchádzajúcich stretnutí v rámci projektu. Samozrejme, mali zabezpečené i celodenné stravovanie s pitným režimom.

Náplňou kempu bolo absolvovanie športových disciplín v ľahkej atletike, florbalový turnaj, kondičné a relaxačné cvičenia, fit testy i meranie telesnej zdatnosti pomocou testovacích zariadení. Tieto merania budú podkladom pre spracovanie výsledkov jednotlivých žiakov v rámci vytvorenia metodických materiálov v mesiaci marec 2013. Na realizáciu týchto disciplín sme využili nielen náš areál pri škole, ale i mestský športový areál v Dubnici nad Váhom.

Pre publicitu projektu sme deťom rozdali propagačné letáčiky a brožúrky, v telocvični i na športových areáloch bol umiestnený veľký plagát s logom a heslom projektu, bol zhotovený videozáznam i fotografický materiál pri jednotlivých športových disciplínach uverejnený na webových stránkach projektu i školy. Na záver tohto spoločného stretnutia pri jeho vyhodnotení, boli odovzdané medaily a víťazné poháre s logami projektu, diplomy a upomienkové darčeky.

Keďže počasie nám v celku prialo, mohli sme konštatovať, že kemp sa vydaril po všetkých stránkach, čoho dôkazom boli spokojné tváre detí. A o to išlo. Priateľstvá a nové siete v cezhraničnej spolupráci sa utužili a budú pokračovať i v ďalších rokoch.

V mesiaci októbri odišli naši žiaci na trojdňový športový kemp do Otrokovíc, kde ich čakali staronoví priatelia s programom zameraným na obľúbenú loptovú hru, florbal. Keďže naše deti pricestovali prenajatým autobusom, priniesli si svoje športové vybavenie, ktoré naša škola mohla zabezpečiť práve z finančných prostriedkov poskytnutých v rámci rozpočtu tohto projektu.

Pedagógovia Mgr. Pavol Vronka a Mgr. Naďa Bulková priviedli dvadsať našich 12-13-ročných žiakov, chlapcov i dievčatá, do Otrokovíc, kde ich už čakali ich rovesníci, ktorí ich srdečne privítali. Pomohli im ubytovať sa a popoludní už mali pripravený športový program. Pod odborným vedením pedagógov a hráčov florbalu z miestneho oddielu absolvovali teoretickú i praktickú prípravu v oblasti tohto športu. V Českej republike má dlhšiu tradíciu ako na Slovensku a konkrétne mesto Otrokovice bolo zakladateľom masového rozšírenia tohto športu v Čechách.

Večerné stretnutie s hráčmi florbalového oddielu „Panters“ prinieslo deťom nielen zážitok, ale i veľa odborných rád a skúseností. Videli ich predzápasovú prípravu a spoznali, že florbal nie je len o tom, ako dopraviť loptičku do siete súpera, ale i o kondícii a tvrdej práci na fyzikej príprave. Pretože i nasledovný deň absolvovali tréning pod vedením týchto odborníkov, mohli sa začať zápasy medzi družstvami, ktoré boli zmiešané a nebol rozdiel, či bol hráč z českej alebo slovenskej školy. Všetci boli spoluhráči a kamaráti. Zápasy pokračovali i vo večerných hodinách a nadšenie pre tento šport neutíchalo. V posledný deň si mohli vybraní žiaci zahrať proti hráčom „Panters“. Že mali zážitok, to dokazovali ich spokojné slová a široké úsmevy.

Na záver kempu boli vyhlásení víťazi turnaja, ktorí dostali diplomy. Keďže všetci účastníci prejavili nadšenie pre tento šport, každý dostal medailu s logom projektu a spomienkový darček od organizátora.

Znovu sa potvrdilo, že nie je dôležité, kto vyhral, ale dôležité je, že sme niečo pre svoje zdravie urobili, že sme si zlepšili kondíciu, že sme sa niečo nové naučili, že sme sa v niečom zdokonalili a pritom sme stretli nových ľudí a našli kamarátov bez rozdielu, či je to Čech alebo Slovák. Hlavne, že sme si rozumeli.

Manažér projektu – Mgr. Anton Paulen

 

loga-eu
Nacházíte se zde: Články Items filtered by date: Duben 2013