• 1. Atletika

  • Královna sportu
  • Nejvšestranější sport. odvětví
  • Pohybový základ sportů
  • Více...
 • 2. Badminton

  • Kolektivní síťová hra
  • Rychlost a dynamika
  • Rekreační sport
  • Více...
 • 3. Běžecké lyžování

  • Nejnáročnější sport
  • Všestranný rozvoj těla
  • Zimní krajina na lyžích
  • Více...
 • 4. Florbal

  • Nejvíce se rozvíjející hra
  • Nejoblíbenější školní sport
  • Týmová hra podobná hokeji
  • Více...
Naše sporty
 • 1. Atletika

  1. Atletika

  • Královna sportu
  • Nejvšestranější sport. odvětví
  • Pohybový základ sportů
  • Více...
 • 2. Badminton

  2. Badminton

  • Kolektivní síťová hra
  • Rychlost a dynamika
  • Rekreační sport
  • Více...
 • 3. Běžecké lyžování

  3. Běžecké lyžování

  • Nejnáročnější sport
  • Všestranný rozvoj těla
  • Zimní krajina na lyžích
  • Více...
 • 4. Florbal

  4. Florbal

  • Nejvíce se rozvíjející hra
  • Nejoblíbenější školní sport
  • Týmová hra podobná hokeji
  • Více...
Naše sporty

Sunday, 19.May 2024, 06:43

Poslední aktualizace08:22:20 AM GMT

Zobrazuji položky dle klíčových slov: florbal
Úterý, 09 Duben 2013 17:42

PRACOVNÉ STRETNUTIE – TVORBA METODIKY

Program cezhraničnej spolupráce spracovaný v projekte „Pohyb spája a vzájomne rozvíja“ počas troch rokov realizovali dve slovenské a dve české základné školy, Základná škola Mánesova Otrokovice ako vedúci partner, Základná škola s materskou školou CI 32 v Dubnici nad Váhom ako hlavný cezhraničný partner, Základná škola v Napájedlech ako partner 1 a Základná škola v Borskom Mikuláši ako partner 2. Ich žiaci, piataci až siedmaci, sa stretávali na športových kempoch striedavo na Slovensku a v Čechách a učili sa prenikať do tajomstiev ľahkej atletiky, pravidiel florbalu, finesom v bežeckom lyžovaní a venovali sa kondičným a relaxačným cvičeniam. Ich telesnú zdatnosť a kondíciu merali počas kempov i na hodinách telesnej výchovy učitelia telesnej výchovy, ktorí ich spracovávali do tabuliek. Žiaci i rodičia tak mohli sledovať, ako sa mení ich fyzická kondícia v jednotlivých meraných ukazovateľoch.

Po skončení všetkých plánovaných stretnutí na športových kempoch čakala všetkých partnerov záverečná práca. Vypracovanie metodiky pre päť športových aktivít realizovaných na spoločných kempoch; ľahká atletika, florbal, bežecké lyžovanie, kondičné a relaxačné cvičenia a životné prostredie. Úlohu, zorganizovať spoločné pracovné stretnutie, dostal podľa projektu hlavný cezhraničný partner, Základná škola s materskou školou CI 32 Dubnica nad Váhom. Prípravu podkladov pre tvorbu metodiky realizovali všetci partneri už v prvých dvoch mesiacoch v roku 2013. Zodpovednosť za túto úlohu mali lektori projektu v spolupráci s manažérmi projektu.

Po dohode s ostatnými partnermi hlavný cezhraničný partner ZŠ s MŠ CI 32 Dubnica nad Váhom určil miesto pre tvorbu metodiky do Otrokovíc na trojdňové pracovné stretnutie v dňoch 14. až 16. marca 2013. Všetkých účastníkov stretnutia privítal riaditeľ školy v Otrokoviciach Mgr. Vratislav Podzimek. Na úvod uviedol, že doterajšia realizácia projektu bola úspešná a úlohy boli splnené v zmysle uzatvorenej zmluvy. Vyslovil presvedčenie, že projekt bude úspešne dokončený a úlohy pre ďalšie obdobie splnené. Pripomenul, že je potrebné pamätať na udržateľnosť projektu počas ďalších päť rokov. Pre toto obdobie musia všetci partneri zabezpečiť finančné i organizačné krytie aktivít pre udržateľnosť projektu.

Potom už nasledoval program pre účastníkov stretnutia, počas ktorého bola najprv spracovaná analýza stavu realizácie projektu podľa predložených podkladov od jednotlivých partnerov. Na jej základe bol vypracovaný jednotný postup ich spracovania a rozdelenie úloh. Lektori a manažéri sa rozdelili do pracovných skupín a pripravili pracovné návrhy pre tvorbu metodiky jednotlivých športov. V piatok prišiel medzi partnerov na stretnutie i hlavný projektový manažér Ing. Ján Podzimek. Podporil a ocenil doterajší priebeh realizácie projektu, poďakoval zodpovedným manažérom i lektorom za ich prácu a úsilie a vyjadril presvedčenie o jeho zdarnom ukončení. Schválil predložené materiály pre tvorbu metodiky a po obdržaní jej konečnej verzie zabezpečí jej grafické spracovanie a tlač v zmysle projektovej zmluvy a rozpočtu.

Môžeme konštatovať, že ciele pracovného stretnutia boli dosiahnuté a úlohy pre jednotné spracovanie podkladov splnené. Stretnutie bolo oficiálne ukončené spoločným obedom, na ktorom sa partneri dohodli, že sa stretnú v máji, kedy sa uskutoční päťdňové športové stretnutie všetkých škôl, na ktorom sa zúčastní z každej školy 30 žiakov so svojimi učiteľmi.

Mgr. Anton Paulen – projektový manažér ZŠ s MŠ CI 32, Dubnica nad Váhom

 

Opravdu je to tak, projekt příhraniční spolupráce  „Pohyb nás spojuje a vzájemně rozvíjí“  v tomto školním roce skončí! Tohoto faktu si byli všichni účastníci druhého společného kempu jistě vědomi. Celkem se již jednalo o sedmou společnou aktivitu, do které se zapojila i naše škola. A jako vždy na účastníky čekala spousta aktivit spojená se sportováním i zábavou. Opět se navázala nová přátelství a upevnila ta stará, boření jazykové bariéry, poznávání toho jak žijí naši přátele…Ano i to je součástí našich „kempů“. Ale již teď se těšíme na říjen! Proč? Do Napajedel dorazí naši kamarádi z Borského Mikuláše!  Hurááá...

Fotografie z kempu na Pohybspaja.eu nebo na Rajčeti.

 

Zařazeno v Výsledky projektu

V době rozmachu počítačových her a internetu je každá pohybová aktivita pro děti vítaným přínosem. I z toho důvodu vznikl projekt „Pohyb nás spojuje a vzájemně rozvíjí“, v jehož rámci proběhlo páté z devíti setkání projektu financovaného z Operačního programu přeshraniční spolupráce SR – ČR 2007–2013. Během pátého kempu si celkem 40 dětí z Napajedel a Borského Mikuláše společně naplno užívalo florbalu, ale také měření tělesné zdatnosti a dalších pohybových aktivit. Důraz nebyl kladen pouze na rozvíjení těla, ale i ducha. Pro děti byly připraveny oblíbené společenské hry, akce a opět trocha pohybu, a to ve formě tancování. Děti se během těchto akcí mezi sebou poznávaly, překonávaly jazykovou bariéru (i když jen malou), ale hlavně si užily dny plné pohybu, zábavy a regenerace. Aby si mladí sportovci mohli příjemné chvíle připomínat, byly pro ně nachystány účastnické medaile a drobné účastnické ceny, kterými byli odměněni na konci kempu. Společně se nyní mohou těšit na další setkání, které proběhne v dubnu v Borském Mikuláši. Zde bude pro změnu hlavní náplní královna sportu – atletika.

Více fotografií na rajčeti nebo ve fotogalerii na pohybspaja.eu.

Zařazeno v Výsledky projektu

Tělesná zdatnost základem

Vaše tělesná zdatnost je jedním z předpokladů, jak se stát vyhledávaným spoluhráčem mezi kamarády. Pohodlnost a vyhýbání se tělesné námaze nikam nevede. Naopak je třeba využít každé příležitosti k tréninku základních pohybových schopností, kterými jsou RYCHLOST, OBRATNOST, VYTRVALOST A SÍLA.
Rychlost trénujeme v různých běžeckých hrách, které vyžadují rychlé starty z různých poloh, běháním krátkých úseků, štafet, plaváním krátkých vzdáleností, rychlou jízdou na kole v bezpečném prostředí a podobně.
Obratnost je velmi široký pojem. Mohli bychom ji nazvat i šikovností. Umět dobře běhat, skákat, měnit směr pohybu a neupadnout, nebo když upadnout, tak šikovně, abychom se nezranili. Trénujeme akrobacii – kotouly, přemety, stoje na rukou, nevyhýbáme se gymnastickému nářadí, atletickým disciplínám, lyžím, horskému kolu a různých míčovým hrám.
Vytrvalost znamená mít takzvaně výdrž. Vydržet běhat delší vzdálenosti v dobrém tempu, běhat na lyžích i do kopce, plavat jeden bazén za druhým ve stejném čase, při žádné hře se „neulejvat“ a vždycky propotit tričko.
Sílu, i když se vám to možná nezdá, potřebuje i florbalista. Sílu paží, nohou i trupu. Proto šplhejte, dělejte dřepy a kliky, házejte medicinbalem všemi způsoby, skákejte přes švihadlo, cvičte leh-sed a jiná cvičení na posilování břišních svalů.
Posilujte svědomitě! Při florbalu jako když to najdete!

Herní činnosti jednotlivce

Držení hokejky
Hokejku držíme asi jako lopatu, jen ruce jsou blíž, 20 – 30 cm od sebe. Při levostranném držení je pravá ruka nahoře, levá dole, při pravostranném je to opačně. Dobře si vyzkoušejte, které držení vám bude lépe vyhovovat!
Základní postoj
Všechny sportovní hry vycházejí ze základního postoje, který hráči umožňuje rychlou změnu postavení vyběhnutím jakýmkoliv směrem. Základním postojem hráče florbalu je mírný stoj rozkročný s mírně pokrčenými koleny a mírným předklonem. Váha těla je na předních částech chodidel, ramena uvolněná, hokejka v obou rukou, čepel na podlaze.
Pohyb na hřišti
Florbalista se nejčastěji pohybuje během. Vpřed, vzad, stranou, s častou změnou směru i rychlosti. Kdo nevydrží běhat, moc si nezahraje. Každý trenér hledá hráče, kteří umí nejen překvapivě nastartovat do útoku, ale ihned po ztrátě míčku se vrátí bránit vlastní branku.
Driblink
Driblink s míčkem znesnadňuje obránci odhadnout, co má driblující hráč v úmyslu – přihrávku nebo únik, vpravo nebo vlevo, vpřed nebo vzad a včas na to reagovat. Driblovat můžeme na místě i v pohybu. V plné rychlosti při úniku je zbytečný a akci by brzdil.
Naučme se oba používané způsoby driblinku:
Hokejový driblink
Se používá i ve florbalu, míček při něm přihráváme z jedné strany čepele hokejky na druhou. Přiklopením míčku zamezíme jeho odskočení.
Florbalový driblink
Je typickým florbalovým prvkem. Míček zůstává stále na forhendové straně čepele a hráč jej posunuje patkou od sebe a špičkou k sobě. Odskočení míčku opět zamezíme maximálním přiklopením čepele. Zvládnutí tohoto způsobu driblinku usnadňuje zahnutí čepele. Nácviku je třeba věnovat hodně času. Teprve až získáte jistotu, bude vám pro kontrolu míčku stačit sledovat jej jen koutkem oka, protože to hlavní, co musíte neustále sledovat, je postavení soupeřů i spoluhráčů.
Vedení míčku
Kromě vedení míčku driblinkem rozeznáváme ještě dva další způsoby:
Vedení míčku tažením
Hokejka směřuje šikmo stranou, spíše vzad, čepel k míčku přiklopena. Při držení hokejky oběma rukama je míček tažen forhendovou stranou čepele. Při držení  jednou rukou je to zpravidla na opačné straně těla a bekhendovou stranou čepele. Vedení míčku tažením se používá při obíhání soupeře nebo pronikání po křídle.
Vedení míčku tlačením hokejku většinou držíme jednou rukou, míček tlačíme před tělem forhendovou stranou čepele. Používá se při úniku, kdy v blízkosti není protihráč, který by nechráněný míček mohl blokovat. Při tomto způsobu vedení můžeme vyvinout největší rychlost. Dokážeme-li spojit únik s přesnou přihrávkou nabíhajícímu spoluhráči, je pravděpodobnost vstřelení branky značně vysoká.
Přihrávka


U každé kolektivní míčové hry patří přihrávky do základního rejstříku dovedností. K tomu, abychom je zvládli, potřebujeme umět dvě věci:
- Přijmou míček tak, aby neodskočil od čepele
- Přihrát přesně na čepel spoluhráče zpracovatelný míček, to je míček neskákající a prudký jen tak, aby jej spoluhráč  ztlumil.
To vše musíme dokázat na místě i  v pohybu!
Přihrávku přijímáme s čepelí mírně nad podlahou. Přijímáním míčku jdeme nejdříve vstříc a potom tlumíme rychlost jeho pohybu zpětným pohybem hokejky a přiklopením čepele. Míček od čepele nesmí odskočit.
Abychom mohli přesně přihrát, musíme natočit čepel hokejky tak, aby byla kolmá k předpokládané dráze pohybu míčku. Na míček tlačíme forhendovou stranou. Nemá-li se zvednout od podlahy, musí čepel zůstat stále trochu přiklopena a v poslední fázi před odehráním může být jen kolmo k podlaze.
Technika přijímání zpracování míčku bekhendovou stranou čepele je obdobná, ale obtížnější, protože bývá čepel ohnuta na opačnou stranu. Na pohybujícího se spoluhráče přihráváme do místa, kde předpokládáme, že bude při přijímání míčku.
Nácvik vyžaduje trpělivost!
Krytí míčku před soupeřem
Je několik zásad, které si musíme pamatovat a při hře je používat.
a) Míček je před soupeřem v bezpečí, když na něj protihráč nedosáhne.
b) Může-li dosáhnout, nesmí být v klidu. Musíme neustále driblovat a hledat možnost přesné přihrávky na výhodněji postaveného volného spoluhráče nebo se pomocí kličky či obhození o mantinel pokusit o samostatný únik k soupeřově brance.
c) Umožňuje-li to herní situace, snažíme se, abychom byli mezi míčkem a soupeřem, abychom jej vlastním tělem chránili před jeho zásahem. Snaží-li se soupeři i tak odebrat nám míček, bývá to většinou za cenu faulu, který podle pravidel rozhodčí trestá.
d) Při obcházení protihráče kličkou jej musíme oklamat. Naznačíme pohyb jedním směrem  a když následně  zareaguje, vyrazíme kolem něho opačnou stranou. Při kličce po ruce držíme hokejku oběma rukama, míček je na forhendové straně čepele. Při kličce přes ruku pouštíme spodní rukou hůl a tělem i volnou rukou kryjeme míček (je na bekhendové straně čepele), aby na něj soupeř nedosáhl.
Střelba na branku

Stejně jako v hokeji i ve florbalu známe dva druhy střelby – švihem a příklepem.
Střelba švihem forhendovou stranou čepele je nejpřesnější, a proto nejúčinnější. Pohyb začínáme za tělem, míček pod přiklopenou čepelí blíže k tělu. V průběhu pohybu se čepel postupně narovnává a míček přechází přes střed ke špičce čepele a při došvihu dostává určený směr.
Střelba příklepem forhendovou stranou čepele je prudká, ale málo přesná. Nápřah ani došvih hokejky nesmí přesáhnout úroveň pasu.
Střelba bekhendovou stranou hokejky je stejně jako přihrávka bekhendem podstatně obtížnější, ale vychází ze stejných zásad. Zvláště u začátečníků je málo účinná – nepřesná a málo razantní. Proto se většinou používá jen pro dorážení odražených míčků.
Střelbu nacvičujeme nejprve v klidu, později po samostatném úniku či naběhnutí na přihrávku spoluhráče. Dbejte na dodržování pravidel! Špatné návyky – nápřah nebo došvih nad úroveň pasu se těžko odstraňují!
Přeji vám, abyste ve svém sportovním růstu dostali co nejvýše a abyste za všech okolností dokázali dodržovat pravidla Fair Play.
Pokud by vás trénink herních činností jednotlivce zajímal více, podívejte se na videa na:
Zařazeno v Představení sportů
Pondělí, 27 Únor 2012 20:32

Malý florbal I. - pravidla, výstroj

Malý florbal

Malý florbal hrají u nás na školách a v různých sportovních organizacích již tisíce chlapců a dívek. Někteří velmi dobře, někteří dobře a u některých to vypadá, že jim hokejka zatím spíše překáží. Tento návod  by vám měl pomoci, jak se co nejrychleji zařadit do té první jmenované skupiny.

Videoukázka malého florbalu - miniflorbalu

Výzbroj a výstroj

Základním předpokladem pro každý sport  je mít alespoň minimální vybavení – výstroj a výzbroj. Hokejka je celá vyrobená z plastů a ve specializovaných prodejnách si můžete vybrat z velmi široké nabídky. Záleží na tom, kolik můžete na nákup věnovat finančních prostředků. Zkušenosti ale říkají, že nejlevnější zboží nemusí být tím nejvýhodnějším i pro začátečníka. Čepel hokejky, která je při nákupu rovná, si hráči většinou spravují zahnutím do oblouku. Položíme-li hokejku na rovnou plochu, nesmí prohnutí přesáhnout 3 cm. Při forhendovém držení – pravostranném nebo levostranném, je čepel vždy prohnuta vzad. Opačná strana čepele je bekhendová. Míček je také z plastu, má průměr 72 mm a 26 otvorů. Prodává se v různých barvách i kvalitě. Oblečení: stačí trenýrky, tričko a hlavně vhodná sálová obuv. Pro utkání musí mít všichni hráči jednoho družstva stejné oblečení.

 

Pravidla malého florbalu

1. Hrací plocha, branky. Branka má rozměry 90x60x4 cm

2. Hrají čtyři hráči, dovolena jsou i smíšená družstva dva chlapci a dvě dívky. Počet hráčů v družstvu minimálně osm. Hraje se bez brankáře, střídat možno kdykoli v průběhu hry.

3. Hrací doba 2x15 min.

4. Zahájení hry

Míček je na středovém bodu, protihráči  čelem proti  sobě ve směru útoku, čepele hokejek rovnoběžně na zemi v blízkosti míčku. Na signál rozhodčího se snaží rozehrát míček svým spoluhráčům, kteří stojí na vlastní polovině nejméně 3 m od rozehrávajících. Stejným způsobem se hra zahajuje po vstřelení branky. Přímo z rozehrání nelze vstřelit branku.

5. Autový úder

Provádí hráč z místa, kde míček opustil hrací plochu 1 m od mantinelu a to do tří vteřin od pokynu rozhodčího. Nesmí být proveden tažením. Protihráči minimálně ve vzdálenosti 3 m. Přímo z autového úderu branka neplatí.

6. Dosažení branky

Platná branka: Branky může útočící hráč dosáhnout jen hokejkou. Vystřelí-li míček a ten se od spoluhráče odrazí do branky, aniž je úmyslně usměrněn, branka platí. Od bránících hráčů platí vlastní branka vždy – hokejkou, rukou, nohou, tělem!

Neplatná branka: Branka neplatí, byla-li dosažena úmyslným usměrněním míčku útočícím spoluhráčem jinak než hokejkou. Dále neplatí, byl-li útočící hráč v okamžiku střelby v brankovišti jakoukoli částí těla, nebo nepřešel-li míček brankovou čáru celým objemem.

7. Přestupky

Je zakázáno:

- Sekání do hokejky, těla protihráče

- Hákování, nadzvedávání a držení hokejky protihráče

- Hra ve výskoku

- Hraní hlavou, rukama

- Přihrávka nohou, vícekrát než jedno přiklepnutí při zpracování míčku

- Hraní hokejkou nad koleny nebo mezi nohama protihráče

- Strkat, nabíhat, držet protihráče

- Hra v kleče na obou kolenou

- Nedodržení 3 m odstupu, zdržování hry nerozehrání do 3 vteřin

- Hra v brankovišti

- Nápřah nebo došvih hokejky při střelbě nad výši pasu

- Házení hokejkou, nesportovní chování

Tresty za porušení pravidel:

- Volný úder (ne tažením) z místa přestupku, který provádí hráč družstva, které se neprovinilo. Protihráči opět ve vzdálenosti nejméně 3 m, branka z volného úderu platí!

- Vyloučení hráče na 2 min. za hrubé a opakované porušení pravidel a také v případě, že na hřišti je více hráčů, než je dovoleno. Hráč opouští hřiště, jeho družstvo hraje v oslabení. Rozehrává se z místa přestupku volným úderem.

- Trestné střílení za faul v brankové příležitosti a za pobyt hráče v brankovišti. Střílí se ze sedmimetrového bodu do prázdné branky.

8. Hra v brankovišti

Hrát hokejkou v brankovišti smějí všichni hráči, pokud se jeho plochy nedotýkají jakoukoli částí těla, stojí, klečí nebo leží v brankovišti. Proviní-li se útočící hráč, je jeho družstvo potrestáno volným úderem z okraje brankoviště. Proviní-li se bránící hráč, je jeho družstvo potrestáno trestným střílením.

Na závěr si pamatujte: ROZHODČÍ  MÁ  VŽDY  PRAVDU!!!


 

Zařazeno v Představení sportů
Neděle, 13 Březen 2011 12:30

Prvý pobytový kemp v Napajedlech - florbal

V dňoch 03. – 05.03. 2011  sa naša skupina zúčastnila prvého spoločného stretnutia v rámci projektu „Pohyb nás spája a vzájomne rozvíja“ v 2. ZŠ v Napajedlech. Kempové aktivity boli zamerané na základy hry florbalu, testovanie fyzickej zdatnosti detí a spoločné hry,

Naša malá výprava bola veľmi pekne prijatá na pôde školy aj na mestskom úrade. Celý priebeh pobytového kempu bol precízne premyslený a pripravený. Za to patrí veľká vďaka organizátorom na českej strane. Lektori sa celý čas na 100% venovali celý čas všetkým deťom s rovnakým nasadením a elánom.

Ideou tohto trojdňového stretnutia nebolo len hrať florbal, ale aj nadviazať nové priateľstvá. To sa v plnej miere podarilo. Kontakty sú vymenené, vzájomná komunikácia a spolupráca funguje. Nie len medzi dospelými, ale aj medzi deťmi.

            Druhé spoločné stretnutie s našimi novými priateľmi sa uskutoční koncom apríla na našej domácej pôde. Náplňou tohto stretnutia bude atletika. Už teraz sa tešíme na spoločne strávené chvíle.

Zařazeno v Výsledky projektu

Společné foto kempu

Ve dnech 3. - 5. 3. 2011 proběhlo na 2. ZŠ Napajedla první společné setkání v rámci projektu  Pohyb nás spojuje a vzájemně rozvíjí, na kterém se společně setkalo 40 dětí z Napajedel a  Borského Mikuláše. Kemp byl zaměřen především na výuku florbalu, ale zůstal čas i na měření  tělesného testování a řadu her. Účastníci se poznávali nejen na hřišti, ale i při společenských  setkáních, které byly nedílnou součástí kempu.

Ve čtvrtek ráno dorazila partnerská škola z Borského Mikuláše do Napajedel na Hotel Malina. Poté co se ubytovali a dali si něco k snědku, se vydali na návštěvu napajedelské radnice.  Byli přijati starostkou města Ing. Irenou Brabcovou a místostarostou  Zbyňkem Ohnoutkem, kteří je společně s panem ředitelem PaedDr. Miroslavem Veselým přivítali v Napajedlích na zahajovacím kempu projektu Pohyb nás spojuje a vzájemně rozvíjí, který je spolufinancován Evropskou unií - konkrétně programem přeshraniční spolupráce ČR-SR.

Po slavnostním zahájení na radnici, je čekalo první setkání s žáky 2. ZŠ Napajedla a krátká informativní schůzka k náplni kempu.

A pak už  hurá na florbal, ten patří k jedněm z nejrychleji rozvíjejících se sportům a mezi mládeží se těší velké oblibě. Všemi sportovními bloky je metodicky prováděli lektoři, kteří se zaměřili především na herní činnosti jednotlivce, průpravné hry, pravidla florbalu a hru. Dvojhodinové sportovní bloky měly přesně strukturovanou tréninkovou náplň, která je důležitá pro správný tělesný a sportovní rozvoj pohybových schopností a dovedností u dětí a mládeže. A tak vznikly první metodické listy, které budou zařazeny do celkové metodiky projektu.  Nedílnou součástí projektu je testování fyzické zdatnosti mládeže. Účastníci tohoto kempu si vyzkoušeli všechny části Fit testu, vypočítali si svůj BMI a naučili se postup Ruffiérovy zkoušky.

Po odpoledních sportovních blocích zbyl krátký čas na odpočinek (regeneraci) a večeři. Večerní společenská setkání se nesla v duchu seznamovacích her, informací týkajících se průběhu kempu (vyhodnocení Fit testu, seznámení s měřením BMI a RI,  představení stránek pohybspaja.eu – s možností zapojení se do společné komunity aj.) a uvolněné přátelské atmosféry při tanci.

Sobotní dopoledne bylo sportovním vyvrcholením. K „mezinárodnímu“ utkání nastoupila družstva České republiky reprezentovaná 2. ZŠ Napajedla a reprezentanti Slovenska z Borského Mikuláše. I přes to, že se po všech stránkách hrálo podle pravidel  fair play, mělo utkání velký náboj a energii. Přes všechnu snahu domácích se nepodařilo udržet slovenské střelce a skóre se zastavilo na konečném skór 2:12 ve prospěch hostů. Ale výsledek nebyl pro nikoho podstatný. Tím nejdůležitějším je navázání přátelství a radost z pohybu.

V poledne se konalo slavnostní zakončení prvního společného setkání. Byly rozdány ceny pro soutěžící, účastnické medaile, propagační materiály a drobné sladkosti. Proběhlo poslední společné focení a loučení. Příslibem je jistě skutečnost, že se kamarádi již brzy setkají na dalším kempu, který se bude tentokrát konat ve dnech 28.-30.4. 2011 v Borském Mikuláši.  Již se všichni těšíme!

Fota ze společného kempu:

Zařazeno v Výsledky projektu
Sobota, 05 Únor 2011 15:13

Florbal pro začátečníky

 

Doporučení pro začátečníky

Florbal vyžaduje od hráčů zručnost, rychlost, obratnost, postřeh a zvládnutí hry s hokejkou. Zvládnutí techniky ovládání míče hokejkou je náročné a vyžaduje především kázeň hráčů, jejich sebeovládání a dostatek prostoru.  Zásadní podmínkou je zajištění bezpečnosti hráčů. Pravidla se snaží omezit nebezpečné situace (jako je hákování, sekání, nadzvednutí hokejky, hra vysokou holí, hraní hokejkou mezi nohama, házení hokejkou i velikost nápřahu a došvihu, který nesmí přesáhnout úroveň pasu atd.), ale i tak vyžaduje příprava na utkání mimo jiné velkou péči při nácviku ovládání hole s ohledem na respektování pravidel. Příprava hráčů vyžaduje dále procvičování vedení míče, přihrávání míče hokejkou, střelbu na cíl i chytání. Pro cvičnou hru u menších dětí můžeme použít molitanový míček.

Průpravné hry pro florbal

Potřebné pohybové dovednosti mohou děti rozvíjet pomocí pohybových her. Soubor her pro dětí od 5 do 11 let zaměřené na posouvání a odpalování.

Postrkovaná o závod

Hra zaměřená na vedení míče po určité trase k metě – rozvíjí rychlost a obratonost. Ke hře budeme potřebovat malé míčky, hokejky nebo papírové pálky ze srolovaných novin.

Popis hry: Děti se rozdělí do družstev podle počtu hráčů. První drží v ruce hokejku. Před každým družstvem je na startovní čáře položený míč. Na signál vedoucího se první dítě z družstva snaží dostat míč postrkováním k metě umístěné asi 5 metrů před družstvem. Tam míč zvedne, běží s ním zpět k družstvu, uloží ho na startovní čáru, hokejku předá následujícímu hráči a zařadí se na konec svého družstva. Vítězí družstvo, které se dříve vystřídá v plnění úkolu.

Metodické poznámky: Vedoucí hru sleduje, dbá na bezpečnost dětí. Hra je vhodná pro děti, které ovládají pohyb s vedením míče. Variantou hry může být vedení míče prostorem s různými překážkami (kužely, lavičky, bedny, obruče aj.), různým způsobem běhu (cval stranou, pozadu aj.) i s různými úkoly (střelba do vymezeného prostoru, střelba na branku, nahrávka o spoluhráče aj.).

Pěšinka domů

Hra zaměřená na postrkování a rychlost. Pomůcko v této hře budou papírové koule nebo míčky, noviny srolované do ruličky nebo hokejka.

Popis hry: Hráči se rozdělí do dvou nebo více družstev. Na hrací ploše se vyznačí drahami pěšinky pro jednotlivá družstva (musí mít stejnou délku i tvar) a pro motivaci dětí mohou končit domečkem. Na signál se hráči snaží postrkovat své míče po pěšince od startu až do domečku.

Metodické poznámky:  Pro mladší děti volíme kratší a jednodušší dráhu. Skupiny starších dětí mohou soutěžit, která rychleji dosáhne domečku. Na dráze je vždy pouze jeden hráč, další vyráží teprve po dosažení předešlého hráče do domečku.

Vykopávání brambor

Hra zaměřená na postrkování a rychlost, ke které budeme potřebovat papírové koule a papírové hole ze srolovaných novin.

Popis hry: Hrají dvě skupiny hráčů proti sobě. Cílem hry je získat co nejvíce papírových koulí pro svou skupinu a postrkováním je dopravit na své území. Na hrací ploše jsou na dvou protilehlých stranách vyznačena domácí území (kruh nebo čtverec) a uprostřed hrací plochy je vyznačeno dvěma čarami pole brambor široké tak, aby na sebe hráči nedosáhlí ani holemi (asi 1,5 – 2 metry). Hráči se určí pořadí, ve kterém budou startovat, nebo se postaví za sebou do zástupu. Na znamení vyběhne z každé skupiny jeden hráč z domácího území a snaží se pálkou dosáhnout  na papírovou kouli, kterou postrkuje po zemi domů – do označeného území. Jakmile se vrátí zpět, běží jeho spoluhráč. Hraje se tak dlouho, dokud jsou na poli brambory. Po vykopání poslední brambory si mohou družstva porovnat jejich počty.

Metodické poznámky: Hra se hraje záměrně s papírovými pomůckami, aby se hráči vzájemně nezranili, protože dětem jde o rychlost a v zápalu hry nestačí sledovat okolí. Proto také vybíhají hráči jednotlivě. Hra musí být přehledná a bezpečná.

Hra dvojic

Hra je zaměřena na házení, chytání, odpalování, koulení, odbíjení a souhru ve dvojici. Ke hře budeme potřebovat míče a další pomůcky podle činnosti.

Popis hry: Hráči vytvoří dvojice a snaží se o co nejvíce přihrávek určeným způsobem. Přihrávky si mohou děti počítat, nebo je počítá vedoucí hry. Hra končí špatnou přihrávkou. Vzdálenost si mohou zvolit hráči podle uvážení, nebo ji zvolí vedoucí hry.

Metodická poznámka: U nejmenších dětí  volíme jednodušší činnosti a postupně hru ztěžujeme. Dvojice se mohou měnit a děti tak mohou vyzkoušet spolupráci při velmi jednoduché hře.

Na pásma

Hra zaměřená odpal, na odhad síly a techniku s hokejkou. Pomůcky – různé pálky, hokejky s míčky.

Popis hry: Na hrací ploše vyznačíme místo pro hráče a několik pásem – potok, rybník, řeku, moře, oceán. Jednotlivá pásma jsou široká podle možností hráčů. Hráči s postupně trefují do jednotlivých pásem způsobem, který určí vedoucí hry. Cílem hry je správný odhad síly potřebné k umístění míče do území a volba odpovídající techniky.

Metodické poznámky: Na začátku hry je potřeba především u mladších dětí ponechat volnost při volbě pohybu, například při odpalování. Potom jim určíme pravidlo, jakým způsobem bude míček umisťovat do pásem. Pro zkušenější hráče volíme vzdálenější a užší pásma a můžeme počítat body za správné umístění míčku.

Literatura:

B. Borová: Míče, míčky a hry s nimi. Portál, 2001.

 

Zařazeno v Představení sportů
Středa, 24 Listopad 2010 09:16

Florbal

Florbal je jeden z nejrychleji se rozvíjejících halových sportů podobný pozemnímu hokeji. Florbal je svou dynamičností a atraktivitou přímo předurčen k tomu, aby se stal jedním z nejpopulárnějších sportů.


Hraje se na hřišti o rozměrech 40×20 metrů s lehkým dutým plastovým míčkem. Z každého týmu může být na hřišti v jeden moment maximálně pět hráčů v poli a jeden brankář. Hráči mají speciální florbalové hole a snaží se vstřelit protivníkovi gól. Brankáři hokejku nemají.

Zařazeno v Představení sportů
loga-eu
Nacházíte se zde: Články Zobrazuji položky dle klíčových slov: florbal